Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce 31. kongres ESPEN 2009, Vídeň

31. kongres ESPEN 2009, Vídeň

6.9.2009, Ivana Kajzrlíková

Od 29. srpna do 1. září se ve vídeňském Messe Kongres Centru konal 31. ročník kongresu ESPEN (The European society for clinical nutrition and metabolism). Motem celého setkání bylo „Nutrition Networking – From cell to Europe“ navrhující ucelený pohled na metabolismus a výživu od jednotlivé buňky k pacientovi jako celku.

 

       Program probíhal současně v pěti sálech. V úvodním ceremoniálu účastníky přivítali O. Ljungqvist ze Švédska a M. Hiesmayr z Rakouska, W. Druml taktéž z Rakouska promluvil v Clemens von Pirquet Lecture o jeho představě „Networking“ v nutriční péči.
       V Sir David Cuthbertson Lecture přednesl L. Cynober z Francie přednášku o Citrulinu jako o novém možném regulátoru metabolismu proteinů, v Arvid Wretlind Lecture C. Pichard ze Svýcarska upozornil na důležitost stanovování tělního složení v klinické praxi.
       Jako nejlepší abstrakta byla oceněna „Protein pulse feeding improves lean mass in malnourished hospitalized elderly patients. A prospective randomized study“ (O. Bouillanne), „Dietary vitamin K2 supplement improves bone status after lung and heart transplantation“ (L.Forli) a „Loss of body mass and excercise endurance under hypoxic conditions is reduced with glycerophospholipids enriched indocosahexaenoicacid (GLP-DHA) supplementation in rodents“ (C.Pison).
       V tématu Suplementace lipidů v kritickém stavu se probírala protektivní role HDL cholesterolu při sepsi, která je zprostřednovaná ne samotnou HDL částicí, ale apolipoproteiny apoE a apoCI, apoAII a další jsou zatím předmětem výzkumu. W. Druml polemizoval, zda je potřebná suplementace cholesterolu v intenzivní péči, a zda je cholesterol v kritickém stavu podmíněně esenciální. Po traumatu klesá hladina cholesterolu jak sníženou syntézou, tak zvýšením obratu a potřeby, vyšší hladina cholesterolu se v intenzivní péči jeví býti protektivní. Pacienti na terapii statiny mají dle studií vyšší mortalitu v kritických stavech. V praxi se však zatím doporučuje podávat cholesterol pouze jako komponentu intravenozních tukových emulzí, neboť zlepšuje jejich utilizaci.
       Téma Bariatrická chirurgie a metabolický syndrom poskytlo ucelený přehled současných možností a úspěšnosti terapie. Dle aktuálních dat z Paříže z 28.8.2009 je celosvětově nejrozšířenější žaludeční bypass (49%), následuje žaludeční bandáž (42,3%) a v menšině jsou „sleeve“ gastrektomie (5.3%) a biliopankreatická diverze (2%). Biliopankreatická diverze má nejlepší terapeutický efekt: snížení váhy v 70% a úprava diabetu mellitu až u 95.1% pacientů. Obecně u všech metod dochází k úpravě diabetu u 50-95% pacientů s BMI nad 35, úspěšnost terapie závisí na snížení váhy a typu zákroku, přičemž bypassové operace mají větší hormonální dopad, zejména snížením hladiny orexigenního ghrelinu, než pouhá bandáž. Nově se nyní doporučuje individuálně zvážit možnost chirurgie již u pacientů s BMI 30-35 s neadekvátně kontrolovanými stravovacími návyky a hodnotami glykemie.
       Asi nejkontroverznější bylo téma Obrácená epidemiologie: Fatter is better? poukazující na benefit obezity v přežití v kritickém stavu. Dle výsledků mají pacienti s BMI 30-35 nejnižší riziko úmrtí a již pacienti s normální váhou, ne pouze podvyživení, si v intenzivní péči zasluhují zvýšenou obezřetnost. Podle výsledků studií se obezita jeví jako protektivní faktor též u pacientů se srdečním selháním. Čím mají pacienti více tělesného tuku, tím nižší je jejich mortalita při srdečním selhání. Samozřejmě v prevenci nemoci je důležité bojovat s obezitou, pokud již ale pacient má chronické srdeční selhání, infarkt myokardu či chronickou obstruktivní plicní nemoc, není pro ně přínosné zhubnout a obezita u nich predikuje lepší prognózu. S. Anker z Německa nedoporučuje u lidí s chronickým srdečním selháním s BMI pod 40 redukovat váhu.
       Téma Orexigenika: boj proti ztrátě chuti poukazovalo na závažný problém anorexie u maligních onemocnění. Ta se vyskytuje až u 66% pacientů s pokročilým karcinomem. Důvodem anorexie při nádorovém onemocnění je nejspíše rezistence k mediátorům v důsledku mikroinflamace způsobené růstem tumoru. A. Jatoi z Mayo clinic přednesla velmi střízlivý a lidský názor na použití orexigenik v praxi. V praxi se nyní užívá zejména dexametazon a megasterolacetát. Účinnost megasterolacetátu na zlepšení anorexie je 70% (placebo 44%!), přičemž nemá žádný dopad na přežití a na zlepšení celkové kvality života. Na základě svých zkušeností A. Jatoi doporučuje předepisovat orexigenika pouze pokud to pacienti přímo vyžadují a jejich stesk je přímo na nechuť k jídlu, kontraindikací je žilní trombóza nebo potřeba nabrat váhu před terapií.
       Dalšími horkými tématy byly Boj proti malnutrici, Optimální příjem energie u kriticky nemocných, Nádorová malnutrice, Metabolická péče u chronických alkoholiků.
       Součástí kongresu byla též sekce věnovaná Nutrition Day, což je anonymní nutriční audit jednotlivých oddělení nemocnic, ICU a Domovů pro seniory, srovnávající účasnící se instituce s evropským standardem. Nutrition Day probíhá každoročně od  roku 2006, každý rok se zapojuje větší počet institucí, letos se účastnilo již 1553 oddělení a 53298 pacientů z celé Evropy. Účelem Nutrition Day je zvýšit obecné povědomí o důležitosti správné výživy a zlepšení nutriční péče. Novinkou připravovanou pro následující Nutrition Day, který se bude konat 21.1.2010, je MINI Nutrition Day se zjednodušenými přehlednějšími dotazníky, jejichž výpovědní hodnota by měla být téměř srovnatelná s těmi současnými.
       Příští, již 32. ročník kongresu ESPEN, se bude konat 5.-8. září ve francouzském Nice, v atraktivní lokalitě na horkém Azurovém pobřeží.