Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí Česká účast na UEGW 2011 ve Stockholmu

Česká účast na UEGW 2011 ve Stockholmu

2.11.2011, Ivana Mikoviny Kajzrlíková

 

Letošní rok získal National Scholar award Karel Dvořák z Prahy s přednáškou HYALURONIC ACID SERUM CONCENTRATION AND HEPASCORE IS RELATED BOTH TO DEGREE OF LIVER FIBROSIS AND SEVERITY OF PORTAL HYPERTENSION. Ve své práci prokázal, že sérová koncentrace kyseliny hyaluronové a Hepascore korelují se stupněm jaterní fibrózy a taktéž s tíží portální hypertenze.

Jan Martínek z Prahy přednášel OVER-THE-SCOPE CLIP VS. KING CLOSURE (ENDOLOOP + CLIPS) FOR RECTOTOMY CLOSURE. A RANDOMIZED EXPERIMENTAL SURVIVAL STUDY. V této prospektivní experimentální studii porovnával technickou proveditelnost, bezpečnost, efektivitu a cenu obou postupů. Došel k závěru, že mezi uzávěrem pomocí OVESCO a KING closure není rozdíl v proveditelnosti, bezpečnosti i efektivitě, pouze u OVESCO systému je vyšší cena.

Tomáš Hucl z Prahy ve své práci OVER-THE-SCOPE-CLIP CLOSURE OF GASTRIC AND COLONIC ACCESS SITES IN NATURAL ORIFICE TRANSLUMINAL ENDOSCOPIC SURGERY popisuje, že uzávěr žaludku či kolon při NOTES pomocí OTSC je technicky dobře proveditelný a rychlý, ovšem u poloviny experimentálních zvířat byly pozorovány mikroskopické známky zánětu.

Ondřej Urban z Ostravy s prací RISK FACTORS FOR RESIDUAL NEOPLASIA AFTER ENDOSCOPIC TREATMENT OF LATERALLY SPREADING TUMOR prezentoval výsledky bicentrické studie sledující výskyt reziduální neoplázie u 127 pacientů po endoskopické terapii LST. Incidence reziduální neoplázie v souboru byla 23%, multivariantní statistická analýza rizikových faktorů pro výskyt reziduální neoplázie prokázala jako jedinný nezávislý faktor velikost léze nad 20 mm.

Julius Špičák jako spoluautor Adély Ságlové z Prahy prezentoval práci THE INFLUENCE OF LIFESTYLE ON THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS AND LIVER CIRRHOSIS. Výskyt chronické pankreatitidy byl asociovaný s časným zahájením kouření a pití alkoholu v mladém věku. Současný výskyt závažného jaterního i pankreatického onemocnění byl v souboru zřídkavý.

Postery:

Marek Beneš z Prahy: ARE THERE OTHER INDICATORS OF QUALITY OF COLONOSCOPY THAN ADENOMA DETECTION RATE (ADR)?
*
Michal Konečný z Olomouce: AVAILABILITY AND IMPORTANCE OF ENDOSCOPY FOR PATIENTS WITH ACUTE UPPER GI BLEEDING
*
Igor Tozzi di Angelo z Olomouce: BENEFIT OF PET/CT IN THE PREOPERATIVE STAGING IN PANCREATIC CARCINOMAS
*
Ilja Tachecí z Hradce Králové: CLINICAL AND LABORATORY PREDICTORS OF NSAID-INDUCED ENTEROPATHY: A CAPSULE ENDOSCOPY STUDY
*
Pavel Wohl z Prahy: COMPARISON OF VARIOUS STRATEGIES FOR COLORECTAL CANCER SRCEENING TESTS
*
Štěpán Suchánek z Prahy: CZECH NATIONAL COLORECTAL CANCER SCREENING PROGRAMME - COMPARISON OF SCREENING METHODS (GUIAC AND IMMUNOCHEMICAL FOBT, PRIMARY SCREENING COLONOSCOPY)
*
Stanislav Rejchrt z Hradce Králové: EFFECT OF ITOPRIDE ON MYOELECTRIC ACTIVITY OF THE STOMACH IN DIABETES MELLITUS
*
Jan Bureš z Hradce Králové: ELECTROGASTROGRAPHY IN EXPERIMENTAL PIGS: INFLUENCE OF GASTROINTESTINAL INJURY (INDUCED BY DEXTRAN SODIUM SULPHATE) ON THE PROKINETIC EFFECT OF ERYTHROMYCIN
*
Martin Kliment z Ostravy: EUS-FNA OF PANCREATIC CYSTIC LESIONS - THE YIELD OF CYTOLOGY, CEA AND K-RAS ANALYSIS OF CYST FLUID ASPIRATE IN DIAGNOSING PANCREATIC CYSTIC NEOPLASIA 
*
Norbert Král z Prahy: FACTORS ASSOCIATED WITH LOW ADHERENCE OF CZECH POPULATION TO SCREENING OF COLORECTAL CANCER
*
Ondřej Ryska z Prahy: HYBRID NOTES VS. LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN A PORCINE SURVIVAL MODEL: SAFETY AND INFLAMMATORY RESPONSE
*
Norbert Král z Prahy: IMMUNOCHEMICAL TESTS HAVE POTENTIAL TO IMPROVE THE ADHERENCE TO COLORECTAL CANCER SCREENING
*
Ondřej Ryska z Prahy: IMPLEMENTATION OF A CLINICAL PROTOCOL OF ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN APPENDECTOMY PATIENTS - PRELIMINARY RESULTS
*
Jaroslava T. Kovářová z Prahy: IMPROVEMENT OF COLORECTAL CANCER SCREENING PROGRAMS - QUANTITATIVE IMMUNOCHEMICAL FECAL OCCULT BLOOD TEST
*
Pavel Drastych z Prahy: INFLIXIMAB BUT NOT ADALIMUMAB SERUM TROUGH LEVEL IS A USEFUL PREDICTOR OF DEEP REMISSION IN PATIENTS WITH CROHN'S DISEASE
*
Magdalena Stefanová z Prahy: IS AUTOFLUORESCENCE (AFI) USEFUL IN THE DETECTION OF LOW GRADE INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA IN PATIENS WITH BARRETT'S ESOPHAGUS?
*
Luděk Hrdlička z Prahy: IS THERE A REAL DIFFERENCE IN THE SAFETY OF INFLIXIMAB TREATMENT ALONE AND INFLIXIMAB COMBINED WITH CONCOMITANT IMMUNOSUPPRESSION? SINGLE CENTER EXPERIENCE
*
Petr Vítek z Frýdku-Místku: LARYNGEAL AND HYPOPHARYNGEAL PHOTOGRAPHIES RECORDED DURING ESOPHAGO GASTRODUODENOSCOPY ARE USEFUL FOR DIAGNOSIS OF LARYNGEAL AND HYPOPHARYNGEAL DISEASES
*
Tomáš Kupka z Ostravy: NEW INTRAGASTRIC BALLOON END-BALL IN TREATMENT OF OBESITY – FIRST EXPERIENCES IN CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA
*
Tomáš Hucl z Prahy: NOTES ASSISTED MINILAPAROSCOPIC TRANSGASTRIC CHOLECYSTECTOMY
*
Marta Kostřejová z Prahy: OUTCOME OF A LONG-TERM MAINTENANCE TREATMENT CROHN'S DISEASE WITH INFLIXIMAB IN ADULT PATIENTS. RESULTS FROM CLINICAL PRACTICE
*
Tomáš Hucl z Prahy: PATIENT AND PHYSICIAN PERCEPTION OF NATURAL ORIFICE TRANSLUMINAL ENDOSCOPIC APPENDECTOMY
*
Dana Ďuricová z Prahy: PREDICTORS OF SUSTAINED RESPONSE TO INFLIXIMAB IN PATIENTS WITH CROHN'S DISEASE: A SINGLE COHORT STUDY
*
Naděžda Machková z Prahy: SAFETY OF BIOLOGICAL THERAPY DURING PREGNANCY IN WOMEN WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE: EXPERIENCE OF A SINGLE CENTRE
*
Jan Šťovíček z Prahy: THE POTENTIAL INFLUENCE OF ANTI-TNF . TREATMENT ON NEUROLOGICAL STATUS IN CROHN DISEASE PATIENTS
*
Jiří Drábek z Prahy: THE ROLE OF ERCP IN PANCREATOBILIARY MALFORMATIONS IN CHILDREN
*
Ivana Mikoviny Kajzrlíková z Frýdku-Místku: WHICH FIRST-DEGREE RELATIVES OF PATIENTS WITH COLORECTAL NEOPLASIAS ARE AT THE HIGHEST RISK - THE ANALYSIS OF COLONOSCOPIC EXAMINATIONS
 
 
Pokud jsme někoho zapomněli uvést, dejte nám prosím vědět na e-mail: kajzrlikova@kolonoskopie.cz.