Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí Kongres SKVIMP 2011

Kongres SKVIMP 2011

3.3.2011, Ivana Kajzrlíková

Ve dnech 17.-19. února 2011 se v prostorách Výukového centra Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové konal 27. mezinárodní kongres Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče na téma „Nádor: metabolismus a výživa.“

Na kongresu v lékařské sekci zaznělo 37 sdělení a bylo zde prezentováno 15 posterů.
Ze zahraničních hostů zde vystoupili P. Soeters (How do malignant tumors achieve rapid growth and how do they overcome the defense of the host?), M. Braga (Update in perioperative nutrition), F. Bozzetti (Nutritional aspects of the cancer/aging interface), A. Laviano (Targeting inflammation to treat cancer cachexia) a M. Pertkiewicz (Home nutrition support in cancer patiens).
Většinu přednášek spojoval pohled na nádor jako na metabolickou chorobu – nádor svým metabolismem charakterizovaným aerobní glykolýzou (tzv. Warburgův efekt) ovlivňuje jak metabolismus sacharidů zvýšením glukoneogeneze, zvýšeným obratem glukózy, zejména v Coriho cyklu, glukózovou intolerancí a inzulinovou rezistencí, tak metabolismus lipidů zvýšením lipolýzy a snížením aktivity lipoproteinové lipázy, i metabolismus proteinů zvýšeným rozpadem bílkovin kosterního svalu, snížením syntézy svalových bílkovin a zvýšenou syntézou bílkovin akutní fáze.
Metabolické změny i nádorová kachexie byly podrobně rozebrány ve slavnostní Krufově přednášce Miroslava Tomíšky. Nádorová kachexie je aberantní zánětlivá odpověď na přítomnost nádoru. Již v tzv. pre-kachektickém stádiu můžeme pozorovat časné metabolické změny, elevaci CRP a prozánětlivých cytokinů a pokles hladiny albuminu. Plně rozvinutou kachexii již provází systémový zánět spojený s anorexií a pokročilá refrakterní kachexie s poklesem tělesné váhy o 20-30% se již velmi těžko ovlivňuje.
K ovlivnění nádorové kachexie slouží jak nutriční podpora, která by však měla být zahájena včas, tak protizánětlivá terapie – v této indikaci se zdají být slibnými působky coxiby, thalidomid či omega 3 mastné kyseliny.  
V perioperativní nutrici je jednoznačná podpora protokolu ERAS (Enhanced recovery after Surgery) a předoperační imunonutrice – a to i u pacientů bez nutričního rizika. Benefit perioperativního intravenózního podávání glutaminu v onkochirurgii nebyl prokázán.
Celý kongres byl doprovázen bohatou firemní výstavou. Součástí programu bylo sympózium firmy Abbot na téma Specifická enterální výživa v onkologii a celému kongresu předcházelo setkání s firmou Nutricia s tématem Domácí nutriční péče.