Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí OSTRAVA LIVE ENDOSCOPY 2009

OSTRAVA LIVE ENDOSCOPY 2009

19.3.2009, Petr Vítek

Dne 12.3. se v prostorách Centra péče o zažívací trakt ve Vítkovické nemocnici v Ostravě a v prostorách hotelu Atom konal třetí ročník endoskopického workshopu. Akce každým rokem nabývá větších rozměrů, letos se na ní zaregistrovalo více než 160 účastníků. Tématem workshopu byla endoskopická resekce ve všech částech trávicí trubice a rovněž detekce časných stadií nádorů sliznice trávicícho traktu. Účastníci byli přivítáni primářem Ondřejem Urbanem živě z Vítkovické nemocnice, celou akci moderoval v hotelu Atom Martin Liberda.

Nejprve se zabývejme přednáškovou částí akce. Jan Martínek z Prahy ve svém sdělení věnovaném Barretovu jícnu uvedl, že v současnosti se u endoskopicky léčených pacientů s těžkou dysplazií dosahuje pětiletého přežití 98%. Pětiletá mortalita u těchto pacientů je tedy menší než 30denní mortalita po ezofagektomii. V dané indikaci je proto již jednoznačně preferována endoskopická léčba a naší snahou by mělo být co nejvíce nemocných detekovat v endoskopicky léčitelném stadiu. Petr Fojtík z Ostravy ve svém sdělení zaměřeném na detekci a léčbu plochých lézí kolorekta upozornil na v poslední době často zmiňovanou možnost vzniku neoplázie v hyperplastickém polypu. Ondřej Urban se věnoval problematice časného karcinomu žaludku, která je v naší republice neprávem opomíjena. V případě znalosti endoskopických obrazů této časné neoplázie můžeme rovněž zlepšit osud mnoha našich nemocných. V jeho souboru bylo 45% nemocných řešeno endoskopicky pomocí metod endoskopické resekce. Petr Vítek z Frýdku-Místku pak přednáškový program uzavřel sdělením o spinocelulárním karcinomu jícnu, u kterého je v časných stadiích endoskopická léčba rovněž plně indikována. Vhodnou strategií v naší zemi, kde výskyt této neoplázie není tak častý, je chromoendoskopie jícnu s Lugolovým roztokem ve vysokorizikových skupinách populace (nemocní s nádory hlavy a krku, alkoholici a kuřáci).

Paralelně probíhala na pracovištích Centra péče o zažívací trakt ve Vítkovické nemocnici endoskopická část workshopu. Pro účastníky bylo připraveno celkem 14 endoskopických výkonů, které prováděli endoskopisté z šesti domovských pracovišť v ČR. Výkony byly živě přenášeny do přednáškového sálu hotelu Atom. Byla předvedena řada diagnostických i terapeutických endoskopických výkonů. Z nich je nutno zmínit mukózní resekce Barretova jícnu s těžkou dysplazií metodami EMR-C a EMR band-and-cut, mukózní resekce plochých tumorů v kolon. Dále byly provedeny balónové dilatace benigních stenóz jícnu, vyšetření časného karcinomu žaludku minisondou, jednobalónová enteroskopie, cholangioskopie, implantace metalických stentů do žlučových cest a endoskopická ampulektomie. Především během terapeutických výkonů bylo patrno, že terapeutický endoskopista musí být při mukózní resekci připraven řešit různé komplikace. Všichni pacienti byli dobře ošetřeni a v průběhu akce byl po celou dobu osud nemocného na prvním místě v rozhodování endoskopisty.

Workshop byl uzavřen vydařeným společenským večerem v hotelu Ruby Blue ve Stodolní ulici. Závěrem je nutné poděkovat organizátorům v čele s Ondřejem Urbanem za bezchybný průběh workshopu a všichni se už těšíme na Ostrava LIVE ENDOSCOPY 2010.