Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí Ostrava Live Endoscopy 2011 - zpráva z akce

Ostrava Live Endoscopy 2011 - zpráva z akce

6.4.2011, Petr Vítek

Dne 18.3.2011 se v prostorách Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice Ostrava a přednáškovém sálu Clarion Congress Hotelu Ostrava uskutečnil již 5.ročník endoskopického workshopu Ostrava Live Endoscopy. Tématem byla endoskopie u pacientů se změněnou anatomií trávicí trubice a obecně terapeutická endoskopie, workshop byl již během on-line registrace v předstihu zcela naplněn a zúčastnilo se jej více než 200 lékařů a endoskopických sester.

Akci zahájil primář centra Ondřej Urban společně s ředitelem nemocnice Petrem Uhligem, předsedou představenstva firmy Agel Filipem Horákem a prorektorem pro vědu a výzkum Ostravské Univerzity Janem Latou.
 
Během workshopu přednesli svá sdělení na téma endoskopických výkonů u alterované anatomie trávicí trubice Petr Fojtík z pohledu endoskopisty a Pavel Holéczy z pohledu břišního chirurga. V tomto sdělení se ale zaměřím především na některé endoskopické výkony, kterým jsem na rozdíl od přednášek měl možnost být přítomen.
 
Ondřej Urban a Přemyslem Faltem úspěšně demonstrovali vyšetření Barretova jícnu s miniprobou a dále i metodu RFA HALO 90. Petr Fojtík společně s Jiřím Stehlíkem provedli implantaci potaženého samoexpendibilního stentu s proximálním uvolňováním u inoperabilního karcinomu jícnu. Filip Závada a Vladimír Nosek ukázali současné terapeutické možnosti endoskopie u léčby disrupce pankreatického vývodu a techniku zavedení pankreatického stentu. Jiří Stehlík provedl spirální enteroskopii u Crohnovy choroby, Martin Kliment s Rudolfem Repákem pak provedli EUS-FNA u maligního IPMN pankreatu. Vladimír Nosek precizně implantoval duodenální stent u inoperabilního karcinomu hlavy pankreatu a Ondřej Urban názorně ukázal možnosti intraduktální ultrasonografie miniprobou v diferenciální diagnostice stenóz žlučových cest. Jan Martínek vysvětlil diagnostický postup u eosinofilní ezofagitidy a Petr Vítek společně s Jiřím Cyranym pak provedli polypektomii objemného polypu na spodině céka, vyrůstajícího z apendixu.
 
Živé demonstrace výkonů jsou vždy nejen medicínsky ale i logisticky náročné, jak můžete sami posoudit v naší fotogalerii, všichni pacienti byli ovšem adekvátně ošetřeni a technické zajištění workshopu bylo na vysoké úrovni. Ke všem výkonům byla možná on-line diskuse s předsedajícími v přednáškovém sále, kterou tradičně výborně moderoval Martin Liberda.
 
Příjemné zakončení worskhopu pak proběhlo na afterparty ve Stodolní ulici. Ostrava Live Endoscopy představuje pro endoskopisty z celé ČR dopravně velmi dostupnou možnost shlédnout celé spektrum terapeutických možností současné endoskopie a organizátorům v čele s Ondřejem Urbanem za to patří velký dík. Akce se každoročně rozrůstá rozsahem odborného programu i počtem účastníků a proto se již nyní těšíme na Ostrava Live Endoscopy 2012.