Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí Profesor C.J.J.Mulder, MD, PhD hostem endoskopického workshopu v Hradci Králové

Profesor C.J.J.Mulder, MD, PhD hostem endoskopického workshopu v Hradci Králové

15.7.2011, Ondřej Urban

První polovina letošního roku byla bohatá na endoskopické akce. Po setkáních v Ostravě, Praze a Ústí nad Labem ji završil workshop pořádaný dne 28.6. 2011  hradeckým gastroenterologickým pracovištěm, vedeným prof. Burešem. Základnou centra je 2. interní klinika FN v Hradci Králové, vedená  prof. Malým.

Již tradičně byla hlavním hostem workshopu významná osobnost světové gastroenterologie, tentokrát profesor C.J.J.Mulder, MD, PhD,  vedoucí gastroenterologického oddělení VU University Medical Center v Amsterdamu. Odborný vliv prof. Muldera obohacuje mnoho oblastí gastroenterologie. Je představitelem holandské gastroenterologické školy, jejíž kvalita je celosvětově respektována. Demonstroval divertikulotomii Zenkerova divertiklu u dvou nemocných. Do žaludku zavedl širší sondu a septum protínal jehlovým nožem a argonovou plazmakoagulací výkonem 70W. Divertikulotomie byly provedeny brilantní technikou, založenou na osobní zkušenosti s léčbou více než 250 nemocných.
Další endoskopické výkony demonstrovali většinou hradečtí endoskopisté. Prof. Rejchrt zavedl biodegradabilní stent do refrakterní postiradiační stenosy jícnu. Prezentované spojení špičkové endoskopické techniky a inovační technologie české firmy patří podle názoru referenta do výkladní skříně české digestivní endoskopie.
V endosonografické sekci demonstroval Repák tenkojehlovou aspirační biopsii cystického útvaru v hlavě pankreatu a ložiskové léze podezřelé z inzulinomu. V obou případech se podařilo získat materiál k následnému laboratornímu vyšetření.
Endoskopické resekční techniky zdomácněly také na českých endoskopických workshopech. Doc. Kopáčová zúročila své rozsáhlé zkušenosti s endoskopickou slizniční resekcí v kolon a rektu při demonstraci léčby lézí typu LST ( laterally spreading tumor) u dvou nemocných. Potvrdila, že plošný rozsah neoplázie je ve zkušených rukách málo významným prediktorem úspěchu. Kopáčová rovněž demonstrovala techniku dvoubalónové enteroskopie s ošetřením četných angiodysplázií pomocí argonové plazmakoagulace. Tato novější endoskopická metoda prakticky vytěsnila dříve používanou intraoperační enteroskopii.
Tachecí provedl parciální endoskopickou slizniční resekci rozsáhlého kobercovitě se šířícího hamartomu žaludku. S přehledem zvládl krvácení ze submukózy, se kterým je v případě hamartomů dobré vždy počítat.
Sopirjaková demonstrovala endoskopický trenažér Simbionix, který umožňuje nácvik základních endoskopických dovedností. Jedná se o další metodu k vylepšení výuky začínajících endoskopistů.
Hostující Urban provedl endosonografické vyšetření a následnou endoskopickou submukózní disekci karcinoidu žaludku.
Provedena byla rovněž dvě ERCP vyšetření, které však referující z organizačních důvodů neviděl.
V teoretické části workshopu prof. Mulder přednesl sdělení na téma celiakie. Připomněl, že toto onemocnění je na západní polokouli časté také u obézních osob a doporučil myslet na celiakii u nemocných s revmatoidní arthritidou, diabetem mellitem I.typu a Hashimotovou thyreoiditidou. Zajímavá je rostoucí incidence onemocnění v Indii, kde drahou rýži nahrazuje levnější pšenice.
Workshop koordinoval a diskusi v auditoriu vedl prof. Bureš. Vytvořil tradičně pracovní a přátelskou atmosféru.
Hradecké workshopy jsou etalonem kvality po stránce odborné i organizační. Všechny výkony byly precizně indikovány a terapeutické cíle jednoznačně specifikovány. Špičkové endoskopické zázemí, výborné výkony endoskopických týmů a interaktivní auditorium čítající více než 150 posluchačů přinesly poučení všem zúčastněným. Prof. Burešovi a jeho spolupracovníkům patří uznání a dík.