Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí Profesor Shin-ei Kudo hostem gastroenterologického pracoviště 2. interní kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

Profesor Shin-ei Kudo hostem gastroenterologického pracoviště 2. interní kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

28.4.2009, Ondřej Urban

Dne 14. 4. 2009 se splnil sen mnoha českých endoskopistů. Do Hradce Králové zavítal profesor Shin-ei Kudo, legendární autor pit pattern klasifikace. Po dvou návštěvách prof. Yamamoto měli naši endoskopisté další unikátní příležitost sledovat při práci mistra japonské endoskopické školy.

Profesor Kudo a jeho endoskopický tým byli hosty gastroenterologického pracoviště II. interní kliniky LF UK a FN v Hradci Králové, vedeného prof. Burešem. Hradecká endoskopie je špičkově vybavená, velmi příjemné je prostředí výukového centra, umožňující kvalitní přenosy z endoskopických sálů . Workshop byl připraven do nejmenších detailů.
Hosta představil vedoucí endoskopie Doc. Rejchrt. Profesor Kudo promoval v roce 1973. V současné době je vedoucím gastroenterologického centra v Northern Yokohama Hospital při Showa univerzitě v Yokohamě. Je vynálezcem zvětšovacího kolonoskopu a autorem pit pattern klasifikace, která umožnuje odlišit neoplastické a hyperplastické léze v průběhu kolonoskopického vyšetření.
Prof. Kudo demonstroval celkem tři kolonoskopie. Používal zvětšovací kolonoskop firmy Fujinon, doma však pracuje s přístroji Olympus. Pacient v průběhu vyšetření ležel po celou dobu na levém boku. Přistroj byl zaváděn s minimální insuflací. Při nálezu polypu či ploché léze provedl chromodiagnostiku 0,2% roztok indigokarmínu, v jednom případě pak použil krystalickou violeť. Demonstroval pitt pattern diagnostiku. Hyperplastické polypy nebioptoval a ponechal bez polypektomie.. V jednom případě provedl endoskopickou slizniční resekci ploché neoplastické léze typu LST způsobem lift and cut. K submukózní injekci použil kyslinu hyaluronovou.
Součástí endoskopického workshopu byla Kudova přednáška na téma endoskopické diagnostiky v colon. Důležitým poselstvím sdělení byla skutečnost, že se také v colon vyskytují vkleslé neoplázie. Jejich význam spočívá v tom, že přesto že tvoří jen 2,6% všech neoplastických lézí, obsahují velice často submukózně invadující karcinom.
Na workshopu participovali také někteří čeští endoskopisté. Rejchrt předvedl první demonstraci zavedení biodegradabilního samoexpandibilního stentu hradecké firmy Ella do stenosy anastomosy po ileocekáloní resekci pro Crohnovu chorobu. K zavedení stentu použil převlečnou trubici z double-baloon enteroskopu.. Kopáčová demonstrovala endoskopickou léčbu Zenkerova divertiklu pomocí argonové plazmakoagulace a endoskopickou slizniční resekci ploché neoplázie v colon. Repák demonstroval endosonografický staging karcinomu rekta. Urban provedl endosonografické vyšetření karcinomu rekta pomocí katétrové minisondy.
Výkonům v přímém přenosu přihlíželo více než 100 příznivců endoskopie. O interaktivní komentování se postaral prof. Bureš. Na zdárném průběhu akce se podílela firma Fujinon.

Co řící závěrem ? V České republice se postupně objevují všechny hvězdy endoskopického nebe. Prof. Kudo je jistě jednou z nejzářivějších. Hradeckému pracovišti patří dík za úsilí, které věnovalo přípravě a realizaci workshopu. Účastnící workshopu odjížděli domů spokojeni , mnozí s nevyslovanou otázkou na mysli : Kdo bude pozván příště ?