Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí VI. Beskydský endoskopický workshop - zpráva z akce

VI. Beskydský endoskopický workshop - zpráva z akce

8.10.2012, Jiří Cyrany

21. září 2012 se konal již 6. ročník Beskydského endoskopického workshopu. Organizátorem této již tradiční podzimní akce je Beskydské gastrocentrum Nemocnice ve Frýdku-Místku vedené Petrem Vítkem a Josefem Chalupou. Akce se konala ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a pod záštitou Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti. Účast více než 50 lékařů a sester moravskoslezského regionu svědčí o tom, že se toto setkání již stalo pro svou kvalitu zavedenou součástí gastroenterologického kalendáře. Téma letošního ročníku bylo vysoce aktuální: Kvalita koloskopie. Přednáškový odborný program otevřel Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Prezentoval aktuální data týkající se kvality koloskopie tak, jak je přináší registr kolorektálního screeningu v České republice. Jiří Cyrany z Fakultní nemocnice Hradec Králové a Ivana Mikoviny Kajzrlíková z hostitelského Beskydského gastrocentra přednesli svá sdělení o sledování kvality koloskopie na svých pracovištích. Vyvrcholením teoretické části byla panelová diskuse moderovaná Ondřejem Urbanem, primářem Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, předsedou Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti. Plénum lékařů a sester se mohlo bezprostředně zúčastnit diskuse nad parametry kvality a náležitostmi koloskopické zprávy elektronickým hlasováním. I v praktické části workshopu dominovala problematika koloskopická. Vyšetřováni byli pacienti ve vysokém riziku kolorektálního karcinomu - s hyperplastickou polypózou (Štěpán Suchánek) a dlouholetým průběhem ulcerosní kolitidy při současně pozitivní rodinné anamnéze kolorektálního karcinomu (Jiří Cyrany). Ve druhém případě byla prováděna panchromokoloskopie metylénovou modří. Demonstrovány byly slizniční resekce adenomů tračníku (Štěpán Suchánek, Josef Chalupa) včetně široce rostoucí neoplázie (Petr Vítek). Jedna z polypektomií byla provedena se zajištěním stopky u pacienta bez možnosti přerušit duální antiagregační terapii (Jiří Platoš). V gastroskopickém programu byl kromě balónové dilatace peptických stenóz distálního jícnu a bulbu duodena (Jiří Cyrany, Josef Chalupa) demonstrován také případ eosinofilní esofagitidy (Ivana Mikoviny Kajzrlíková). Již od loňského ročníku jsou nedílnou součástí programu také výkony endosonografické: bylo provedeno vyšetření ložiskového postižení slinivky včetně biopsie tenkou jehlou a vyšetření drobného submukózního nádoru žaludku. Na základě tohoto vyšetření mohla být následně provedena jeho úspěšná slizniční resekce (Ondřej Urban).
Bezprostřednost se prolíná celým tímto odborným setkáním, každý účastník může vstupovat do diskuse jak v části teoretické, tak praktické; a to přímo na endoskopických sálech - gastrointestinální endoskopie je zde prezentována reálně, nepřikrášlená zásahy režie při přenosu. Vše je orientováno vysoce prakticky a je stmeleno vstřícností veškerého personálu endoskopické jednotky a obvyklou přátelskou atmosférou. To činí z Beskydského endoskopického workshopu v mých očích akci svébytnou a jedinečnou.
MUDr. Jiří Cyrany
II. interní gastroenterologická klinika
Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
jiri.cyrany@fnhk.cz