Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí XIV. ROŽNOVSKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY

XIV. ROŽNOVSKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY

7.6.2009, Ivana Kajzrlíková

Dne 29.5.2009 se v prostorách hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm konal již XIV. ročník Rožnovských gastroenterologických dnů.

 

       Po úvodním slově pořadatelů byla zahájena první sekce, v níž zazněla sdělení věnovaná problematice idiopatických střevních zánětů, pankreatitid a acidobazické rovnováhy. Martina Mišejková z Brna prezentovala soubor pacientů s Crohnovou chorobou, u nichž byla hodnocena dependence na cyklickou biologickou terapii infliximabem. V souboru 68 pacientů dosáhlo stavu dependence až 70% jedinců. Vznik sekundární rezistence a dependence  představuje závažný problém a autoři na základě svých výsledků navrhují stategii dispenzárních kontrol u těchto pacientů. Pořádající Martin Liberda z Valašského Meziříčí ve své přednášce polemizoval, zda je možno využít výpočet diference silných iontů (SID) jako marker tíže akutní pankreatitidy. Na základě sledování souboru 50 probandů, kde ve skupině se sníženým SID (<38 mmol/l) mělo těžký průběh akutní pankreatitidy 60% jedinců navrhuje využití SID jako časného markeru skryté metabolické acidózy u akutní pankreatitidy sloužícího ke stratifikaci pacientů s vyšším rizikem již první den příjmu do nemocnice.
       Následovala vydařená chirurgická sekce, v níž jsme mimo jiné mohli zhlédnout precizní videodokumentaci prezentovaných chirurgických výkonů. Čestmír Neoral z Fakultní nemocnice Olomouc prezentoval laparoskopickou transhiatální extirpaci jícnu, René Aujeský z téhož pracoviště přednesl sdělení věnované achalázii jícnu z pohledu chirurga. Následovaly přednášky věnované bariatrické chirurgii, laparoskopické resekci a jater a rekonstrukčním výkonům po pankreatektomiích.
       Další sekce byla věnována onemocněním s celospolečenským významem. Ivana Kajzrlíková z  Frýdku-Místku představila program přímého kolonoskopického screeningu pro příbuzné I. stupně nemocných s kolorektálními neoplaziemi. Jaroslav Utěšený nás ve své přednášce nazvané Celiakie – včera dnes a zítra provedl historií této doposud stále ne zcela pochopené choroby a zdůraznil nutnost vyšetřování a dispenzarizace celých rodin, ne pouze jednotlivých pacientů.
      Po výborném obědě jsme měli možnost vyslechnout zajímavé kazuistiky. Helena Trumpešová z Brna v přednášce s názvem Febrilie u mladého pacienta jako symptom rychle progredujícího solidního tumoru upozornila na vzácný případ fibrolamelárního typu hepatocelulárního karcinomu, který představuje pouze 5% všech HCC, vzniká v terénu zdravých jater nepostižených cirhózou, většinou u mladých jedinců pod 35 let a je zrádný jak tím, že nenacházíme zvýšenou hladinu alfa-fetoproteinu v séru, tak svým rychle progredujícím průběhem. Alice Zelová zde prezentovala případ pacientky s časným karcinomem žaludku zachyceným při gastroskopii pro krvácení do horní části GIT a následně kurativně odstraněným metodou endsokopické submukozní disekce. Karcinom žaludku má obecně velmi špatnou prognózu, protože se nejčastěji diagnostikuje až v pokročilém stádiu. Jeho časná forma omezená pouze na sliznici a submukózu má však prognózu velmi příznivou, kdy 5-leté přežití dosahuje více než 90% pacientů.
       V závěrečné sekci jsme vyslechli sdělení věnovaná současným nejmodernějším vyšetřovacím metodám,  některá měla kromě vlastních zkušeností také charakter state-of-the-art. Dan Bartušek ukázal praktické využití kontrasní látky ke zvýšení senzitivity ultrazvukového vyšetření střev. Ondřej Urban z Ostravy Vítkovic představil soubor 41 pacientů vyšetřených pomocí vysokofrekvenčích minisond při endoskopickém lokálním stagingu povrchových neoplázií távicí trubice, kdy shoda endosonografie a histologie dosahovala 96%. Přemysl Falt ze stejného pracoviště prezentoval první zkušenosti s radiofrekvenční ablací Barretova jícnu pomocí slibné metody HALO.
       Celá akce byla zakončena již tradičním večírkem v kolibě Kordulka, taktéž  již tradičně povedeným.  Příští rok se chystá XV. jubilejní ročník, takže se můžeme těšit, čím nás organizátoří překvapí tentokrát ...