Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí XV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

XV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

19.3.2011, Ivana Kajzrlíková

Ve dnech 11. a 12. března 2011 proběhly XV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny, tentokráte nově v prostorách Výukového centra Lékařské fakulty Karlovy Univerzity.

První den zazněla gastroenterologická sdělení, hepatologii byl věnovaný den druhý. Kvalita všech příspěvků byla vysoká, v následujících řádcích zmíním pouze některá vybraná témata.
 
Marcela Kopáčová z Hradce Králové pohovořila o endoskopické léčbě stenóz tenkého střeva pomocí dvojbalónové enteroskopie. Za poslední 4 roky bylo na hradeckém pracovišti provedeno 212 dvojbalónových enteroskopií, u 11pacientů byla provedena endoskopická dilatace stenóz – celkem 41 dilatací 20 stenóz dilatačním balónem pod kontrolou zraku. Dilatační endoskopická terapie je u těchto pacientů na rozdíl od chirurgie metodou nezatěžující a dobře tolerovanou.
Julius Špičák z Prahy prezentoval výsledky multicentrické studie o neopláziích tlustého střeva v České Republice. Dosažení céka přesáhlo 90%, výskyt polypů a neoplázií se zvyšoval od 40let věku, proto by hranice screeningu měla expandovat pod 50 let. Poměr screeningových indikací vzhledem k symptomatickým byl přibližně čtvrtinový.
Ondřej Urban z Ostravy precizně demonstroval techniku endoskopické submukózní disekce (ESD) v colon, která je podle něho v této lokalitě technicky náročnější než ESD v žaludku. V Centru péče o zažívací trakt v Ostravě již provedl 7 ESD v colon, všech 7 lézí bylo lokalizováno v rektu, v 6 případech se jednalo o LST, 1 výkon byl komplikován perforací, která byla zvládnuta konzervativně. ESD se jeví vhodná zejména u lézí typu LST-NG, lézí s jizvou po předchozí léčbě a při podezření na povrchovou submukózní invazi.
Zvláštní část byla věnována komplikacím perkutánní endoskopické gastrostomie. Jiří Cyrany z Hradce Králové prezentoval vlastní zkušenosti s endoskopickým řešením burried bumper syndromu a demonstroval použití speciálních „odkrývacích“ technik. Hloubku zanoření terče můžeme lokalizovat použitím endoskopie a sonografie, zanořený terč lokalizovaný zevně od muscularis propria žaludku (stupeň 5) by měl být řešen chirurgicky, stupně 1-4 byly indikovány k endoskopické léčbě.
Petr Hůlek z Hradce Králové přednášel o použití Danišova stentu při krvácení z jícnových varixů. Danišův stent je kovový potažený samoexpandibilní stent, který zavádí endoskopující lékař po vodiči do distálního jícnu, kde jej lze ponechat už 14 dní. Výhodou oproti balónkové tamponádě je možnost polykání tekutin i stravy a nevyžadování intubace. V menších evropských studiích byla prokázána jeho účinnost 100%, další studie se připravují.
Na úplný závěr setkání Jan Bureš s Hradce Králové shrnul výhody endoskopického simulátoru pro výuku digestivní endoskopie – jak pro lékaře v atestační přípravě, tak pro pregraduální studenty medicíny se zájmem o gastroenterologii.
Průběh akce byl zpestřen během salónem republiky, kterému bude věnován samostatný článek.