Nacházíte se: Hlavní stránka info pro pacienty JAKO JEDNA RODINA

JAKO JEDNA RODINA

1.4.2009, Ivana Kajzrlíková

Představení projektu přímého oslovování příbuzných I. stupně nemocných s nádorem tlustého střeva či pokročilým polypem s názvem JAKO JEDNA RODINA.

 

Kolorektální karcinom je v České republice druhý nejčastější novotvar u obou pohlaví a jeho výskyt neustále stoupá. K rizikovým faktorům tohoto onemocnění patří kromě získaných faktorů jako je nedostatek pohybu, obezita, nedostatek vlákniny a mléčných výrobků, konzumace tučného červeného masa, obzvláště grilovaného a konzumace piva, také dědičnost.
 
Předpokládá se, že dědičnost se podílí až na 30% případů nádorů tlustého střeva. Z dostupných studií víme, že příbuzní I. stupně – tedy sourozenci, děti a rodiče nemocných s kolorektálním karcinomem či pokročilým adenomem (tj. výrůstek tlustého střeva, který ještě nemá charakter karcinomu, ale je už velmi pokročilý a je velká pravděpodobnost, že by se z něho později mohl stát karcinom, tedy zhoubný nádor) mají až 4x vyšší riziko vzniku nádoru tlustého střeva oproti běžné populaci.
 
U příbuzných I. stupně je poněkud jiná strategie screeningu kolorektálního karcinomu než u běžné populace. U této vysokorizikové skupiny není doporučován test na okultní krvácení jako u běžné populace s normálním rizikem, ale přímo kolonoskopické vyšetřování, se kterým se oproti běžné populaci začíná dříve a intervaly mezi vyšetřeními jsou kratší. Podle současných doporučení by příbuzní prvního stupně měli zahájit kolonoskopické vyšetřování již od 40ti let věku nebo 10 let před objevením nádoru nebo pokročilého polypu u jejich příbuzného i když nemají žádné obtíže (jestliže pacient měl nádor tlustého střeva diagnostikovaný například ve 47 letech, jeho příbuzní I. stupně by měli zahájit kolonoskopické vyšetřování již v 37 letech). Podle výsledku vyšetření je doporučena doba, kdy by se toto vyšetření mělo zopakovat, obvykle 3–5 let, a po celou dobu by dotyčný jedinec měl být chráněn před vznikem nádoru tlustého střeva.
 
Na základě současných doporučení jsme v Beskydském Gastrocentru nemocnice ve Frýdku-Místku v červenci 2008 zahájili projekt JAKO JEDNA RODINA, což je projekt přímého oslovování příbuzných I. stupně. Naší snahou je inforomovat co nejvíce pacientů i jejich příbuzných, zajistit jim adekvátní vyšetřování a sledování a snížit tak výskyt kolorektálního karcinomu v našem regionu i v celé České Republice.
 
V rámci projektu oslovujeme pacienty s kolorektálním karcinomem či pokročilým polypem buď při pobytu v nemocnici nebo v ambulancích a s jejich souhlasem získáváme telefonní kontakty na jejich blízké příbuzné. Současně se snažíme získávat informace, které jsou pro nás důležité ke zjišťování dalších rizikových faktorů kromě dědičnosti a ke snaze o jejich ovlivnění. Příbuzní I. stupně jsou poté telefonicky kontaktováni, informováni a zváni do poradny projektu (pátek 9.00. – 11.00. hodin). V poradně po rozhovoru s příbuzným je podle individuálních rizik plánováno kolonoskopické vyšetření, dotyčný je poučen o vyšetření a o vyžadované přípravě. Při vyšetření je podle nálezu doporučena doba, kdy se má kolonoskopie zopakovat. Snažíme se dosáhnout toho, aby všichni příbuzní zařazení do projektu byli takto celý život pravidelně vyšetřováni a sledováni a minimalizovalo se jejich riziko vzniku nádoru tlustého střeva.
 
Poradna projektu JAKO JEDNA RODINA probíhá každý pátek  od 9.00. do 11.00. hodin v gastroenterologické ambulanci nemocnice ve Frýdku–Místku. Ke konzultaci je možné se objednat telefonicky na recepci Beskydského gastrocentra na tel. čísle 558 415 365.
 
V případě dotazů prosím využijte naší PORADNU PRO PACIENTY.