Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránkakrátké zprávy

Krátké zprávy

18. 10. 2009 | Josef Chalupa

Časný karcinom žaludku - endoskopie + EUS

Časný karcinom žaludku - endoskopie + EUS

80-letý nemocný byl vyšetřován pro anémii. Při gastroskopii nalezena vkleslá léze IIa+IIc mediogastricky v těle žaludku o velikosti 18mm.

11. 10. 2009 | Petr Vítek

Pneumoretroperitoneum po papilosfinkterotomii

Pneumoretroperitoneum po papilosfinkterotomii

Perforační příhoda provází ERCP v 0,6% (1:160 výkonů). Periampulární perforaci při papilosfinkterotomii lze obvykle léčit konzervativně zavedením duodenobiliární drenáže a aplikací antibiotik. Nebezpečná je především nepoznaná perforace. Pro diagnózu malé perforace během výkonu je důležité především rozpoznat pneumoretroperitoneum.

01. 10. 2009 | Rostislav Kotásek

Primární T-lymfom jícnu

Primární T-lymfom jícnu

73letý pacient byl vyšetřován pro nejasné krvácení z GIT. Při gastroskopii byla nalezena stenosa jícnu v rozsahu 20 - 40 cm za řezáky s dilatací slizničních cév a ložisky nenabarvené sliznice při chromodiagnostice Lugolovým roztokem. Endosonografické vyšetření prokázalo hypoechogenní ztluštění stěny distálního a středního jícnu na šírku 11 mm v úrovni II. echovrstvy …

10. 09. 2009 | Ivana Kajzrlíková

ZACHRÁNÍ SE DINOSAUŘÍ STOPY? (Bolivie 2006)

ZACHRÁNÍ  SE  DINOSAUŘÍ STOPY? (Bolivie 2006)

Tři kilometry za bolivijským druhým hlavním městem Sucre v cementovém lomu Cal Orco společnosti FANCESA (Fabrica Nacional de Cementos) se nachází největší naleziště dinosauřích stop na světě. Více než 5000 stop uspořádaných do 250 stezek však silně ohrožuje eroze. Na jaře tohoto roku zažádali vědci o zápis místa na seznam UNESCO, jehož finance skýtají naději na záchranu rozpadající se st…

01. 09. 2009 | Přemysl Falt

Střevní invaginace při objemném lipomu céka

Střevní invaginace při objemném lipomu céka

Uvádíme případ 43-letého muže bez anamnestických pozoruhodností, který se dostavil k ošetření pro 10 dní trvající křečovité bolesti břicha s maximem v epigastriu, nechutenství a řídké stolice bez patologických příměsí. Při fyzikálním vyšetření byla nápadná příčná rezistence v horní polovině břicha.

29. 08. 2009 | Petr Vítek

Atypická lokalizace Vaterské papily

Atypická lokalizace Vaterské papily

Nemocný s anamnézou vředové choroby přijat pro biliární koliku, v laboratoři elevace cholestatických enzymů a bilirubinu, dle sonografie cholecystolitiáza a dilatace d. choledochus na 8mm.

28. 08. 2009 | Petr Vítek

III. Beskydský endoskopický workshop

III. Beskydský endoskopický workshop

Dne 25.9.2009 se v prostorách Beskydského Gastrocentra koná třetí ročník endoskopického workshopu. Program tentokrát bude věnován endoskopickým komplikacím. Vzhledem k malé kapacitě této regionální akce, která se odehrává přímo na endoskopických vyšetřovnách jsme byli nuceni rozesílat pozvánky jednotlivě s omezením účasti pro oslovené lékaře.

16. 08. 2009 | Petr Vítek

EMR vkleslého adenomu rekta - UPDATOVÁNO!

EMR vkleslého adenomu rekta - UPDATOVÁNO!

U 81-letého muže byla nalezena neoplastická léze ampuly rekta typu LST IIa+IIc o velikosti 15mm. Dle ambulantně provedené biopsie prokázán LGD adenom. Vzhledem k pozitivnímu liftingu jsme provedli EMR lift-and-cut kličkou, lézi se ovšem nepodařilo snést en bloc, ale ve dvou částech, endoskopicky se výkon jevil jako kurativní. Léze byla následně rekonstruována na korkové podložce.

05. 08. 2009 | Petr Vítek

Využití tenkého transnazálního endoskopu u stenóz jícnu

Využití tenkého transnazálního endoskopu u stenóz jícnu

Muž 48 let, vyšetřován pro dysfagii, běžná gastroskopie neúspěšná pro spasmus či stenózu horního ezofageálního svěrače. Dle CT naléhavé podezření na tumor těsně pod Killiánovým svěračem. Indikován k transnasální endoskopii, při které nalezen stenozující tumor o délce 6cm, těsně průchodný pro tenký endoskop, odebrány mnohočetné biopsie ze stenózy. Histologicky potvrzen středně diferencova…

10. 07. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Spinocelulární karcinom jícnu

Spinocelulární karcinom jícnu

U 73-letého kachektického pacienta došetřovaného pro dysfagii a váhový úbytek byl při gastroskopickém vyšetření nalezen exulcerovaný tumor v 35 cm od řezáků neprůchodný pro endoskop (obr.1). Bylo doplněno CT vyšetření (obr.2). Pomocí nosního endoskopu byla zavedena tenká nasojejunální sonda k výživě (obr.3, retroflexe). Po bužiové dilataci stenózy na 9 mm byl zaveden povlečený metal…

28. 06. 2009 | Martin Kliment

Adenokarcinom těla žaludku s invazí do levého laloku jater

Adenokarcinom těla žaludku s invazí do levého laloku jater

Hypoechogenní ztluštění celé stěny žaludku s postižením všech vrstev, zcela vymizelá echostratifikace stěny; vymizelé interface hyperecho mezi tumorem a okrajem levého laloku jater spolu s chyběním na sobě nezávislých pohybů stěny žaludku a povrchu jater během vyšetření jsou známkami invaze do levého laloku. Zobrazení radiální sondou.Patologická celiakální lymfat…

09. 06. 2009 | Petr Vítek

GAVE - Gastric Antral Vascular Ectasia

GAVE - Gastric Antral Vascular Ectasia

neboli také melounovitý žaludek (watermelon stomach) je endoskopickou jednotkou, která obvykle provází portální hypertenzi. Je charakterizována dilatovanými slizničními kapilárami a venulami, které jsou typicky přítomny v prepyloru a antru. Klinickým projevem jsou akutní či chronické krevní ztráty.

01. 06. 2009 | Martin Kliment

Adenokarcinom hlavy pankreatu T1M0N0

Adenokarcinom hlavy pankreatu T1M0N0

EUS lineární sondou - FNA - cytologie

01. 06. 2009 | Rostislav Kotásek

Opakované krvácení do GIT z aneuryzmatu arteria hepatis communis

Opakované krvácení do GIT z aneuryzmatu arteria hepatis communis

 37-letý pacient byl došetřován pro opakované krvácení z bulbu duodena. Při gastroskopii byla nalezena deformace bulbu duodena zevním útlakem s drobnou vkleslinou na vrcholu deformace, t.č. bez známek krvácení do horního GIT. Následná endosonografie odhalila kulovité ohraničené ložisko rozměrů 30,9 x 27,7 mm promítající se mezi isthmus pankreatu a jaterní hilus, zevně naléhajíc…

27. 05. 2009 | Petr Fojtík

Osler-Weber-Rendu syndrom

Osler-Weber-Rendu syndrom

Endoskopický obraz teleangiektazií žaludku, různých velikostí od 3 do 8 mm, s provedeným ošetřením argonplasmakoagulací.

1 | 2...6 | 7 | 8