Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Ph.D.

 E-mail: kajzrlikova@kolonoskopie.cz

 

 

Pregraduální vzdělání: 

1. LF UK Praha 2000 - 2007

Postgraduální vzdělání:

 LF MU Brno 2009 - 2015

 

Členství v odborných společnostech:

Česká gastroenterologická společnost

Společnost pro gastrointestinální onkologii (SGO)

ČLS JEP

European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

European Society of Digestive Oncology (ESDO)

 

Oblasti zájmu:

Kolorektální karcinom

IBD

Endoskopie

Ultrasonografie

Umělá výživa