Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

MUDr. Petr Vítek, Ph.D.

E-mail: vitek@kolonoskopie.cz

 

 

Pregraduální vzdělání: 

LF UP Olomouc 1992-1998 

Postgraduální vzdělání:

LF UK Hradec Králové 2005 - 2012

 

Členství v odborných společnostech:

Česká gastroenterologická společnost

Česká hepatologická společnost

Společnost pro gastrointestinální onkologii

Česká internistická společnost

ČLS JEP

European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

European Society of Enteral and Parenteral Nutrition (ESPEN)

European Society of Digestive Oncology (ESDO)

 

Oblasti zájmu:

Endoskopická resekce

Chromoendoskopie a zvětšovací endoskopie

Kolorektální karcinom