Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka odborné Hemoragická infarzace sleziny jako příčina bolestí břicha

Hemoragická infarzace sleziny jako příčina bolestí břicha

27.5.2012, Ondřej Zela

78-letá nemocná s anamnézou před rokem prodělané spodylodiscitidy L3-L4 byla přijata na ortopedické oddělení pro recidivu bolestí zad, léčena konzervativně analgetiky. 3.den hospitalizace při flexi LDK v kyčli náhlý rozvoj bolestí břicha pod levým žeberním obloukem, bez další doprovodné klinické symptomatologie, s malým efektem spasmoanalgetik. Sonograficky prokázána splenomegalie s mapovitou strukturou parenchymu prostoupenou četnými hypo až anechogenními ložisky, bez ascitu či relevantního fluidothoraxu, ledviny intaktní. Při CT vyšetření popsáno rozsáhlé hypodenzní ložisko vyplňující laterální 2/3 sleziny s kompresí parenchymu mediálně, pod CT kontrolou provedena diagnostická punkce tenkou jehlou s aspirací tmavé krve, hodnoceno jako rozsáhlý subkapsulární hematom sleziny, pacientka předána do péče chirurgického oddělení. S ohledem na dobrý klinický stav pacientky volen konzervativní postup, nález hodnocen chirurgem jako diagnosticky nejednoznačný, zopakováno USG i CT vyšetření, v diferenciálně-diagnostické úvaze zvažován i možný infakt sleziny se sekundárním prokrvácením. Pro rozvoj septického stav přistoupeno nakonec 9.den hospitalizace k splenektomii, která bez komplikací, pooperační průběh uspokojivý.

Sonografický nález - splenomegalie s četnými hypoechogenními ložisky

CT nález - subkapsulární hematom sleziny