Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka odborné III. Beskydský endoskopický workshop - UPDATE!

III. Beskydský endoskopický workshop - UPDATE!

30.9.2009, Ivana Kajzrlíková

25.9. 2009 se konal 3. ročník endoskopického workshopu pořádaného lékaři Beskydského Gastrocentra nemocnice ve Frýdku-Místku.

 

       Úvodní přednášková část byla věnována tématu komplikací endoskopických výkonů a tato tématika naštěstí nezasahovala do následující části endoskopické.
 
       Po úvodním slově primáře a vedoucího lékaře Beskydského Gastrocentra Petra Vítka a ředitele nemocnice Miroslava Přádky, který je odborností patolog a taktéž přispěl svými zkušenostmi do odborné diskuze, následovala přednáška Jiřího Cyranyho z královehradecké fakultní nemocnice pojednávající o komplikacích kolonoskopie, jak diagnostické, tak terapeutické. Mezi nejčastější komplikace patří krvácení v 1.2%, postpolypektomický syndrom v 1% a perforace v 0.41% případů, k raritním komplikacím terapeutické kolonoskopie patří i zaklínění polypektomické kličky, dislokace stentu, kolonická expoze a další.
       Ondřej Urban z Centra péče o zažívací trakt z Ostravy Vítkovic se ve svém sdělení věnoval komplikacím endoskopické resekce, se kterou má velmi bohaté zkušenosti. K nejčastejším patří krvácení, perforace, neúplná resekce a stenóza, příčemž četnost jednotlivých komplikací se liší v různých částech GIT, zejména z důvodu rozdílné stavby stěny a různou tloušťkou jednotlivých vrstev trávicí trubice. Nejtenší je stěna kolon, což vysvětluje vysoký výskyt perforací u metody endoskopické submukózní disekce v této etáži trávicí trubice. Jako největší riziko komplikace endoskopické resekce se jeví špatné vyhodnocení „non-lifting sign“ léze.
       Petr Vítek zaměřil své sdělení přímo na perforace jednotlivých částí GIT a jejich řešení a prezentoval zde vlastní zkušenosti především s konzervativním postupem řešení komplikujících perforací. Perforace se nejčastěji vyskytnou při terapeutické endoskopii, u metod endoskopické resekce až u 5% výkonů, u dilatace achalazie jícnu – ve 4%, ERCP – v 0.6%, dilatace stenóz – v 0.4%, u diagnostické kolonoskopie připadá na 0.2% výkonů, u diagnostické gastroskopie na 0.03% výkonů.
       Josef Chalupa na závěr přednáškové části prezentoval bohatě obrazově zdokumentovanou kazuistiku pacientky po totální gastrektomii pro nízce diferencovaný adenokarcinom žaludku následované aktinoterapií. U této pacientky byla při kontrolní gastroskopii nalezena fibrózní stenóza ezofagoenteroanastomozy, která byla řešená balonovou dilatací a následně komplikována perforací již dále neřešitelnou endoskopicky. Pacientka byla opět úspěšně řešena konzervativně antibiotiky a parenterální výživou, postup byl konzultován s chirurgem.
 
       Část endoskopická probíhala paralelně na dvou sálech, Ondřej Urban (Obr. 1) provedl ezofagogastroskopii a využítím NBI (Obr. 2), zoom, autofluorescence a barvení Lugolovým roztokem (Obr. 3) u pacienta po EMR spinocelulárního karcinomu jícnu, po EMR LGD dysplazie v oblasti jizvy a po EMR metachronního HGD ložiska, při vyšetření byla dobře patrná jizva po předchozích výkonech a byly odebrány kontrolní biopsie.
       Jiří Cyrany (Obr. 4) vyšetřoval pacienta s Barretovým jícnem bez dysplazie C2M3 dle Pražské klasifikace, po opakovaných dilatacích pro peptickou stenózu jícnu, opět využil NBI, zoom, autofluorescenci a barvení kyselinou octovou (Obr.5), při vyšetření byla patrná pouze naznačená stenóza ve středním jícnu, takže nebylo třeba provádět další dilatace.
       Petr Vítek (obr. 6) provedl kolonoskopické vyšetření u pacientky – příbuzné I. st. nemocného s kolorektálním karcinomem – zařazené do projektu JAKO JEDNA RODINA. Již při předchozím vyšetření byly sneseny vícečetné LGD adenomy, nyní byly sneseny dvě ploché léze v transversu a sigmoideu metodou EMR.
       Na druhém endoskopickém sále Josef Chalupa demonstroval pacienta již kolonoskopicky vyšetřeného pro pozitivní TOKS se snesením vícečetných LGD i HGD adenomů, při workshopu byly sneseny tři ploché polypy v descendens kleštěmi, polyp sigmatu kličkou a krvácející baze byla ošetřena endoklipem, plochá léze v sigmatu (Obr. 7) byla snesena mukozní resekcí (Obr. 8).
       Ondřej Urban předvedl precizní snesení objemného (30mm) LST céka metodou EMR (Obr. 9), na spodinu byly naloženy 2 endoklipy (Obr. 10, 11, 12), u pacienta původně vyšetřovaného pro váhový úbytek.
       Na závěr plánovaného programu Jiří Cyrany provedl dispenzární kolonoskopii u pacientky s ulcerózní pankolitidou, t.č. klidové stádium se zánětlivými pseudopolypy, s použitím autofluorescence a chromodiagnostiky methylenovou modří (Obr. 13).
      Během dne do programu workshopu přibyly další neplánované výkony, Jan Kuchař a Ivana Kajzrlíková demonstrovali zavedení PEG u pacientky po hemoragické cévní mozkové příhodě s poruchou per os příjmu a Josef Chalupa provedl ERCP u pacienta s obstrukčním ikterem.
 
       Vzhledem k hojnému počtu účastníků zejména z řad endoskopistů z okolních nemocnic se zdá, že si Beskydský endoskopický workshop již získal stabilní pozici mezi odbornými akcemi v našem regionu.

UPDATE - výsledky histologií z resekátů pro registrované účastníky diskusního fóra můžete nalézt zde