Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka odborné Nácvik aplikace OTSC klipů na porcinních modelech

Nácvik aplikace OTSC klipů na porcinních modelech

16.4.2011, Ivana Kajzrlíková

V březnu toho roku jsme společně s několika dalšími endoskopisty z celé ČR měli možnost vyzkoušet praktické použití OTSC (over-the-scope-clipping) systému díky endoskopickému wokshopu na porcinních modelech, který se konal v Centru experimentální endoskopie I. interní kliniky LF UK v Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Workshop byl zahájen přednáškami, které zajistil Jan Martínek, který má společně se svými kolegy největší zkušenosti s aplikací těchto klipů a Tereza Boháčková jako zástupkyně distributora systému HSC Industry. V rámci praktické části se pak všichni přesunuli na sály Centra experimentální endoskopie, které je umístěno přímo v ÚVN.

OTSC systém se skládá z aplikátoru, který se nasazuje na konec endoskopu obdobně jako ligátor při ošetřování jícnových varixů, z ručního kolečka k navíjení nitě, ze samotného klipu a zásobníku. Pro uchopení tkáně slouží speciální dvojitý grasper a kotva.
OTSC systém slouží zejména k uzávěrům perforací GIT, ale také k hemostáze nevarikózního krvácení, uzávěrům píštělí, endoskopickému značení a při technikách NOTES. Na výběr jsou 3 druhy klipů. Typ atraumatic se zaoblenými zoubky je určený pro měkkou nefibrotickou tkáň a krvácení, traumatic s ostrými hroty pro fibrotickou tkáň a perforace a gastric s delšími ostrými hroty je určený speciálně pro uzávěr žaludku. Klipovací systém je k dostání v různých velikostech, takže ho lze nasadit jak na běžný gastroskop, terapeutický dvoukanálový gastroskop i kolonoskop.
Po edukačních videoukázkách aplikace klipu jsme měli možnost aplikovat každý 2 klipy na prasečím žaludku. Celý systém je velice podobný ligačnímu setu, avšak při otáčení ručního kolečka a samotné aplikaci klipu není hmatově zcela zřejmý moment uvolnění klipu jako při ligaci a endoskopista musí pozorně sledovat uvolnění klipu z nástavce na obrazovce. Pro uchopení perforace a vtažení okrajů dovnitř nástavce se dají použít i běžné kleště – ve většině případů je dostatečné uchopení pouze jednoho okraje perforace společně s použítím aspirace. Komfortní a u větších perforací nezbytné je postupné uchopení obou okrajů perforace pomocí speciálního OTSC dvojitého grasperu. Použití samotné aspirace ke vtažení celé perforace do nástavce bylo v žaludku obtížné, stěna kolon je však poddajnější, proto by zde pouhá aspirace okrajů měla být dostatečná. V kazuistice endoskopistů z Ústřední vojenské nemocnice, která bude publikována na letošním DDW v Chicagu, je popsán uzávěr perforace sigmatu pomocí OTSC klipu pouhou aspirací okrajů perforace, bez použití kleští či grasperu.
Použití OTSC systému je elegantní a po nácviku relativně snadný způsob uzávěru perforace gastrointestinálního traktu. Vzhledem k tomu, že se na pracovištích nebude jednat o frekventní výkon, představuje nácvik jeho techniky na porcinních modelech velmi potřebnou formu tréninku. Centrum experimentální endoskopie ÚVN v současnosti umožňuje trénink této i dalších endoskopických technik v rámci předatestační přípravy i poatestačního tréninku pro každého endoskopistu, za což jeho pracovníkům patří velký dík. Další podrobnosti včetně způsobu přihlášení na kurzy je možné zjistit v našem Diskusním fóru lékařů ZDE.