Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránkaodborné

Odborné

ODBORNÉ INFORMACE UVEDENÉ V TÉTO KATEGORII JSOU URČENY PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

05. 05. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Žaludeční varixy

Žaludeční varixy

Nález žaludečních varixů při prehepatální portální hypertenzi (trombóza levé větve v. portae)

05. 05. 2009 | Petr Vítek

Časný karcinom žaludku

Časný karcinom žaludku

Dobrá diagnostika časného karcinomu žaludku nám může umožnit kurativní endoskopickou či chirurgickou léčbu tohoto závažného onemocnění

03. 05. 2009 | Petr Vítek

Intramukózní karcinom kolon - endoskopická resekce

Intramukózní karcinom kolon - endoskopická resekce

Intramukózní karcinom sigmoidea typ 0-IIa+IIc, EMR lift-and-cut kličkou en-bloc

03. 05. 2009 | Petr Vítek

Časný karcinom kolon u nemocného s HNPCC

Časný karcinom kolon u nemocného s HNPCC

Karcinom o velikosti 15mm, typ 0-IIc, řešen chirurgicky, pTNM T1N0M0

01. 05. 2009 | Ondřej Urban

Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu s HGD

Radiofrekvenční ablace  Barrettova jícnu s HGD

78 letá nemocná byla dispenzarizována pro Barrettův jícen (BJ). Při biopsiích byla zjištěna high-grade dysplázie. Ložisko obsahující dysplázii bylo resekováno endoskopickou slizniční resekcí (EMR) pomocí ligačních kroužků. Zbylé ostrůvky BJ byly ošetřeny radiofrekvenční ablací(RFA) pomocí systému HALO 90.Pacienti po EMR ložiska HGD nebo intramukózního karcinomu (IMC) mají až ve 32% další loži…

23. 04. 2009 | Petr Vítek

KOLONOSKOPIE.CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

Návod pro všechny návštěvníky našeho webu

20. 04. 2009 | Petr Vítek

Časný spinocelulární karcinom jícnu

Časný spinocelulární karcinom jícnu

Nativ - NBI - Lugol

19. 04. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Endoskopický obraz celiakie - UPDATED

Endoskopický obraz celiakie - UPDATED

Charakteristický endoskopický obraz atrofie sliznice při celiakie - políčkování a vroubkování sliznice duodena (D3)

01. 04. 2009 | Petr Vítek

Plochý intramukózní karcinom duodena

Plochý intramukózní karcinom duodena

 Žena ve věku 73 let, kardiačka s komorbiditami (hypertenze, chronická bronchitida), antikoagulována pro chronickou fibrilaci síní, měla z indikace sideropenické anémie provedenu gastroskopii a kolonoskopii. Při horní endoskopii nalezena zarudlá hemorhagické sliznice hluboko v D2-D3 duodena (obr. 1), provedena biopsie s nálezem těžké dysplazie. Při kolonoskopii pak na…

01. 03. 2009 | Ondřej Urban

Endoskopická slizniční resekce sessile serrated adenomu

Endoskopická slizniční resekce sessile serrated adenomu

Muž ve věku 64 let byl kolonoskopicky vyšetřen v rámci screeningu kolorektálního karcinomu. V céku byla nalezena povrchová slizniční léze typu 0-IIa+IIc podle pařížské klasifikace. Ohraničení léze bylo upřesněno chromodiagnostikou 0,2% roztokem indigokarmínu.Následovalo snesení metodou endoskopická slizniční resekce způsobem lift and cut en bloc. Ve vzdálenosti 2mm od okraje lé…

01. 02. 2009 | Ivana Kajzrlíková

"Ztracený" drén

"Ztracený" drén

40-letá pacientka podstoupila v únoru 2002 komplikovanou cholecystektomii s iatrogenním poraněním žlučových cest (totální léze d. choledochus), které bylo řešeno konstrukcí hepatikojejunoanastomózy. U gracilních žlučových cest jako u této pacientky je spojka našívána na silikonovém drénu, kterému se říká „ztracený“, za normálních okolností by měl přibližně do 3 týdnů spontánně …

1 | 2...11 | 12