Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka odborné Pneumoretroperitoneum po papilosfinkterotomii

Pneumoretroperitoneum po papilosfinkterotomii

11.10.2009, Petr Vítek

Perforační příhoda provází ERCP v 0,6% (1:160 výkonů). Periampulární perforaci při papilosfinkterotomii lze obvykle léčit konzervativně zavedením duodenobiliární drenáže a aplikací antibiotik. Nebezpečná je především nepoznaná perforace. Pro diagnózu malé perforace během výkonu je důležité především rozpoznat pneumoretroperitoneum.

77-letá pacientka byla přijata do nemocnice pro cholangitidu, provedeno ERCP s papilosfinkterotomií a extrakcí žlučového bláta. Na konci výkonu bylo při skiaskopii zjištěno pneumoretroperitoneum (obrázky 1-2). Proto byl následně znovu zaveden endoskop a plastový duodenobiliární stent (obrázky 3-4). Pneumoretroperitoneum bylo poté potvrzeno a sledováno CT (obrázek 5), nedošlo k vývoji retroperitoneálního abscesu, perforace byla zhojena konzervativně ATB a parenterální výživou po dobu 7 dnů.

  Obr.1 - ERCP - kanylace a nástřik choledochu cystiku    Obr. 2 - patrný srpek vzduchu pod bránicí

  Obr. 3 - jasně patrné kontury duodena a jater                     Obr. 4 - zavedený plastový duodenobiliární stent

Obr. 5 - rozsáhlé pneumoretroperitoneum při CT vyšetření