Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka odborné V. Beskydský endoskopický workshop – zpráva z akce

V. Beskydský endoskopický workshop – zpráva z akce

27.9.2011, Ivana Mikoviny Kajzrlíková

V pátek 23.9.2011 proběhl na pracovištích Beskydského gastrocentra Nemocnice ve Frýdku-Místku již 5. ročník Beskydského endoskopického workshopu. Tématem byly tentokrát stenózy zažívacího traktu. Letos byla akce poprvé pořádána ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské Univerzity, jejíž představitelé (děkan LF Arnošt Martínek a prorektor OU pro vědu a výzkum Jan Lata) ji společně s vedoucí zdravotního odboru krajského úřadu Moravskoslezského kraje Petrou Tomanovou a náměstkem LP Davidem Havrlantem společně zahájili.

Přednáškovou část otevřel Tomáš Douda z Hradce Králové přehledem způsobů řešení stenóz u pacientů s idiopatickými střevními záněty, který byl doprovázen bohatou video a obrazovou dokumentací případů jednotlivých pacientů z vlastního pracoviště. Následně Ondřej Urban z Ostravy shrnul současné poznatky o přístupu ke stenózám žlučových cest a představil možnosti nejnovějších diagnostických modalit, především intraduktální endosonografie a cholangioskopie. V současné době jsou před ERCP v diagnostickém algoritmu často předřazovány neinvazivní metody jako MRCP či EUS. Petr Vítek z Frýdku-Místku prezentoval současné poznatky i bohaté vlastní zkušenosti s řešením stenóz jícnu. Dilatační terapie je efektivní a bezpečná, nejčastěji jsou používány TTS balóny. Připomněl, že především u nemocných s anamnézou uvíznutí sousta je třeba myslet i na vzácnější jednotky jako je eozinofilní ezofagitida a u rezistentních striktur je třeba komplexní individuální přístup včetně injekce steroidů, zavedení stentů a výjimečně i domácích bužiových dilatací. Na závěr přednáškové části byla prezentována nová akcesoria. Ivana Mikoviny Kajzrlíková z domácího pracoviště demonstrovala použití OTSC klipovacího systému a Josef Chalupa popsal vlastní zkušenosti se zavedením Danišova stentu k zástavě masivního varikózního krvácení.
Praktická část následně probíhala paralelně na 3 sálcích. Novinkou letošního roku byly endosonografické výkony. Ondřej Urban vyšetřil pacientku s intraduktální papilární mucinózní neoplázií pankreatu, pacienta s cystickým ložiskem ve stěně žaludku a nemocnou s podezřením na submukózní tumor žaludku, kde byl popsán normální EUS obraz žaludeční stěny a zevní imprese fundu žlučníku a pravého jaterního laloku na antrum žaludku.
Na gastroskopickém sálku měli účastníci možnost zhlédnout vyšetření provedené Tomášem Doudou u nemocného Crohnovou chorobou se stenózou duodena, která byla momentálně asymptomatická a volně průchodná pro endoskop, následovala gastroskopie s použitím NBI a odběry biopsií provedená Petrem Vítkem u pacienta s nově diagnostikovanou eosinofilní ezofagitidou. Ondřej Urban pneumaticky dilatoval peptickou stenózu jícnu a Ivana Mikoviny Kajzrlíková provedla dispenzární gastroskopii s NBI a barvení Lugolovým roztokem u nemocného po EMR časného spinocelulárního karcinomu jícnu a radiofrekvenční ablaci HALO 90 pro recidivu HGIN.
Na kolonoskopickém sálku zahajoval Josef Chalupa vícečetnými polypektomiemi transverza, descendens a sigmatu, 2 LST léze céka a rekta byly vzhledem k absenci lifting sign pouze bioptovány. Petr Vítek provedl opakovanou balónovou dilataci benigní stenózy rektosigmatu u pacienta po resekci pro GIST. Celý endoskopický program uzavírala dvě kolonoskopická vyšetření provedená Tomášem Doudou a Petrem Vítek u pacientů s hyperplastickou polypózou. U obou nemocných byla část lézí snesena metodou EMR. Je zajímavé, že většina plochých lézí byla patrná až po použití barvení indigokarmínem, NBI zde ve srovnání s bílým světlem nebylo tak výtěžné, jak je popsáno v recentních pracích v časopise Endoscopy.
Po celou dobu workshopu byl všem účastníkům k dispozici praktický nácvik zavedení Danišova stentu a aplikace OVESCO klipů.
Akce se zúčastnilo více než 60 lékařů a endoskopických sester a potvrzuje se tak vzestupný trend účasti z minulých let. Beskydský endoskopický workshop se dlouhodobě profiluje jako pro praxi přínosná akce. Největším oceněním pro organizátory byla skutečnost, že se opět podařilo vytvořit přátelskou atmosféru praktického sdílení zkušeností s jednotlivými metodami mezi všemi účastníky akce.