Nádor tlustého střeva

hyperplastický polyp

Vložil(a): Martin P., 29. prosinec 2016, 18:06

Dobrý den! Je mi 51 let, byl jsem na všem pracovišti na kolonoskopii 23.11.2016, kdy byl nalezen a snesen biopsií plochý polyp 7mm v céku, histologicky potvrzen jako hyperplastický. Jinak v normě. Byl jsem informován, že polyp tohoto typu nemívá maligní vývoj a doporučena kolonoskopie za 5 let. Po čase jsem trošku „bádal“ a našel jsem o tomto typu polypu informace, které poněkud relativizují výše uvedený jednoznačný závěr a proto bych se rád zeptal na následující. <o:p></o:p>

Z dostupných info se jeví, že typicky se hyperplastické polypy nacházejí v distální části tračníku a jsou do 5mm. Větší a zejména umístěné v pravostranném tračníku jsou zaměnitelné s pilovitými lézemi (SSL), které jistý maligní potenciál mají, příp. může být součástí tam umístěných hyperplastických polypů i složka SSL, která se navíc nemusí dostat do bioptického vzorku. Proto je vhodnější kompletní odstranění léze. (z internetu např.:  Horák a kol.: Praktická proktologie, http://www.travici-potize.cz/index.php/kolorektalni-polypy.html aj.)<o:p></o:p>

Chtěl bych vědět, jak ve světle těchto informací rozumět mému nálezu. Je histologický rozbor vzorku jednoznačný pokud jde o rozlišení (ne)přítomnosti SSL? Je snesením „na dvakrát biopsií“, které mi bylo provedeno, řešeno, že kdyby se přece jen jednalo o SSL, bylo tím provedeno ono „kompletní odstranění léze“? Nebo mohla případná část polypu (s případnou SSL složkou)  v tračníku zůstat? Pokud by šlo o tu nejhorší variantu, která přichází v úvahu (přítomnost části léze s SSL složkou v tračníku, která by zde zůstala i po snesení polypu), jaký vývoj lze očekávat během 5 let do další doporučené kolonoskopie a je tato doba bezpečná pro takový vývoj, tj. nemůže dojít k vývoji, který by nebyl řešitelný kolonospopicky, příp. by dokonce mohlo dojít k malignímu rozvoji léze? Z toho co jsem se dočetl, chápu, že se zřejmě jedná o dost nejistou a nezcela probádanou problematiku snad i z odborného pohledu. Tím spíše mohou asi moje laické otázky působit jako pokus o chůzi po „tenkém ledě“, ale jsem už takový, že rád vím na čem jsem a svým zdravotním problémům rád rozumím co nejlépe J

RE: hyperplastický polyp

Vložil: Petr Vítek, 30.12.2016 9:47

Dobrý den,děkuji za Váš dotaz. Myslím, že dispenzární koloskopie za 5 let je ve Vašem případě správným intervalem kontrolního vyšetření. Vzhledem k tomu, že jste byl vyšetřen na našem pracovišti, budeme Vás ještě telefonicky kontaktovat v příštím týdnu stran osobní kontroly u nás. Při ní Vám veškerá doporučení předáme v písemné formě ať nedochází k nejasnostem v budoucnu.

S pozdravem Petr Vítek