Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2009 Červenec Hyperplastická polypóza

Hyperplastická polypóza

1.7.2009, Petr Vítek

60-letý muž, hypertonik s paroxysmální fibrilací síní, byl vyšetřován pro pyrosu. Při gastroskopii byla nalezena refluxní ezofagitida a axiální hiátová hernie, při následné sonografii břicha náhodně sonograficky zjištěné ložiskové postižení pravého jaterního laloku. Toto bylo nakonec dle CT a MRI uzavřeno jako hemangiom. Vzhledem k anamnéze opakovaných enterorhagií (klinicky typické hemorhoidální krvácení) byla provedena kolonoskopie s nálezem několika desítek stopktakých i přisedlých polypů v celém tračníku do velikosti až 25mm. Rozměry polypů se zvětšovaly aborálně s maximální velikostí v sigmoideu. (viz obrázky 1-9). Postupně bylo ve dvou sezeních (v odstupu 3 měsíců vzhledem k přechodné antikoagulační terapii pacienta) sneseno celkem 15 polypů, z nich histologické vyšetření ve 14 případech prokázalo hyperplastický polyp a 1x LGD adenom. Velké množství polypů ponecháno in situ.

Rodinná anamnéza nemocného je bez gastrointestinálních malignit či polypů.  Nemocný je nadále sledován, další kolonoskopie plánována s ročním intervalem.

Syndrom hyperplastické polyposy  (HPS) je charakterizován výskytem mnohočetných hyperplastických polypů kolon. WHO vyžaduje splnění alespoň jednoho z následujících kritérií pro diagnózu :

1.nejméně 5 hyperplastických polypů kolon orálněji od sigmoidea, z nich nejméně dva větší než 10mm

2.jakýkoli počet hyperplastických polypů orálněji od sigmoidea u příbuzného prvního stupně nemocného s HPS

3.více než 30 hyperplastických polypů v celém kolon bez ohledu na velikost

Adenomy se u těchto nemocných rovněž sporadicky vyskytují, ale není popsáno vyšší riziko kolorektálního karcinomu. Genetický podklad onemocnění je zřejmě heterogenní.

Jaké by bylo vyše doporučení pro další postup klinického a endoskopického sledování tohoto pacienta a jeho rodiny? Příspěvky prosím vkládejte do diskuse pod článkem nebo lépe do diskusního fóra zde.

Děkuji.