Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Duben

01. 04. 2009 | Petr Vítek

Plochý intramukózní karcinom duodena

Plochý intramukózní karcinom duodena

 Žena ve věku 73 let, kardiačka s komorbiditami (hypertenze, chronická bronchitida), antikoagulována pro chronickou fibrilaci síní, měla z indikace sideropenické anémie provedenu gastroskopii a kolonoskopii. Při horní endoskopii nalezena zarudlá hemorhagické sliznice hluboko v D2-D3 duodena (obr. 1), provedena biopsie s nálezem těžké dysplazie. Při kolonoskopii pak na…