Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Srpen

01. 08. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Vícečetné jaterní abscesy v důsledku tromboflebitídy portálního řečiště

Vícečetné jaterní abscesy v důsledku tromboflebitídy portálního řečiště

 67- letý pacient přichází pro epigastralgie, vomitus, febrilie až 39.6 stupňů Celsia, laboratorně elevace zánětlivýcn parametrů. Na CT vyšetření břicha byla popsána suspektní trombóza levé větve portální žíly, splenomegalie, ložiska v levém jaterním laloku charakteru abscesů a volná tekutina v Douglasově prostoru, toto později potvrzeno CTA vyšetřením portálního řečiště (Obr.1…