Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2009 Září Střevní invaginace při objemném lipomu céka

Střevní invaginace při objemném lipomu céka

1.9.2009, Přemysl Falt

Uvádíme případ 43-letého muže bez anamnestických pozoruhodností, který se dostavil k ošetření pro 10 dní trvající křečovité bolesti břicha s maximem v epigastriu, nechutenství a řídké stolice bez patologických příměsí. Při fyzikálním vyšetření byla nápadná příčná rezistence v horní polovině břicha.

Sonografické vyšetření ukázalo válcovitou vrstevnatou strukturu v místě předpokládaného příčného tračníku (obr.1,2), která byla v levém hypochondriu ukončena kulovitým hyperechogenním útvarem (obr.3). Kontrastní CT vyšetření břicha potvrdilo invaginaci terminálního ilea, céka a ascendens do transversa délky asi 180 mm s objemnou tukovou expanzí na vrcholu invaginátu (obr.4,5). Pacient byl hospitalizován a operován. Vzhledem k poruše vitality postiženého úseku střeva byla provedena pravostranná hemikolektomie. Pooperační průběh byl příznivý.

Invaginace (intususcepce) je typickou náhlou příhodou břišní u dětí do jednoho roku. V dospělosti je vzácná a bývá způsobena polypózním útvarem, který vede ke vtažení orální úseku střeva aborálně. V našem případě šlo o objemný lipom. Klíčem k úspěchu je zařazení možnosti invaginace do naší diferenciálně diagnostické rozvahy. K diagnóze nás může nasměřovat rychle vzniklá resistence s příznaky poruchy pasáže a/nebo různě silná enteroragie. Vzhledem k typickému obrazu může být sonografie břicha diagnostická. Léčba je většinou chirurgická, někdy bývá úspěšná dezinvaginace při irigografii. 

Spoluautor případu MUDr. Martin Hanousek.