Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

2010

26. 12. 2010 | Ondřej Urban

Vaňkův tumor žaludku

Vaňkův tumor žaludku

72-letá nemocná byla endoskopována  pro melénu. V antru žaludku byl  nalezen submukózní tumor o průměru 15 mm s ulcerací. Po stabilizaci stavu bylo provedeno EUS vyšetření radiálním echoendoskopem. Zobrazena homogenní hypoechogení expanze v III. EUS vrstvě ( submukóza) fokálně zasahující do I.a II. EUS vrstvy ( mukóza). Byla provedena endoskopická …

21. 11. 2010 | Petr Vítek

Jejunokolická píštěl jako komplikace Crohnovy choroby

Jejunokolická píštěl jako komplikace Crohnovy choroby

Muž ve věku 47 let byl vyšetřen ambulantním gastroenterologem pro bolesti břicha, zvracení a váhový úbytek. Při gastroskopii byl nález enormě dilatovaného žaludku s pylorostenózou s ulceracemi. Konzervativní terapie PPI včetně hospitalizace s parenterální výživou nebyla úspěšná, H. pylori nebyl prokázán.Nemocný byl indikován k operačnímu výkonu – resekci žaludku typu Bilro…

10. 10. 2010 | Ivana Kajzrlíková

B lymfom střeva u pacientky s celiakií

B lymfom střeva u pacientky s celiakií

Pacientka s nově diagnostikovanou celiakii (Marsh 3b), po zahájení bezlepkové diety, stěžující si na bolesti břicha, zvracení a váhový úbytek, podstoupila kolonoskopické vyšetření. V colon transversum byl nalezen exulcerovaný submukózní útvar, který byl opakovaně bioptován (Obr. 1-4), diferenciálně diagnosticky pomýšleno na GIST. Histologické vyšetření odebraných biopsií potvrdilo p…

12. 09. 2010 | Jan Martínek

Časná plochá léze středního jícnu řešená endoskopickou resekcí

Časná plochá léze středního jícnu řešená endoskopickou resekcí

46-letý pacient (nekuřák, bez abusu alkoholu) odeslán z jiného pracoviště pro nález, běžným endoskopem téměř neviditelný (obr. 1). Léze byla ve střední části jícnu a biopsie ukazovaly vysoký stupěň intraepiteliální neoplasie.Na našem pracovišti jsme provedli vyšetření včetně NBI a chromoendoskopie s Lugolovým roztokem (obr. 3, 4 a 5), kde byla patrná plošná léze bez ulcera…

08. 08. 2010 | Petr Vítek

GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

65-letý muž s rodinnou anamnézou penetrující formy Crohnovy choroby u syna, doposud zcela zdráv, bez pravidelné medikace, byl kolonoskopicky vyšetřen pro enterorhagii. Při endoskopii byla v 19cm od anu nalezena indurace zahrnující téměř polovinu střeva s centrální hlubokou čerstvě krvácející ulcerací a další plošší ulcerací. Pro těžkou divertikulosu sigmoidea s fixací…

26. 07. 2010 | Ondřej Urban

Časný karcinom céka typu 0-IIc

Časný karcinom céka typu 0-IIc

Vpáčené ( depressed, typ 0-IIc ) ploché neoplastické léze tvoří asi 2-4% povrchových neoplází v tračníku a rektu. Jsou vysoce rizikové ze submukózní invaze. Před pokusem o endoskopickou resekci může být užitečné EUS vyšetření minisondou. Masivní submukózní invazi považujeme za kontraindikaci endoskopického řešení. Tyto léze nacházíme zřídka, na našem pracovišti s frekvencí asi …

18. 06. 2010 | Petr Vítek

Eosinofilní ezofagitida se symptomatickou stenózou jícnu u 14letého chlapce

Eosinofilní ezofagitida se symptomatickou stenózou jícnu u 14letého chlapce

Chlapec ve věku 14 let byl přijat na dětské oddělení pro uvíznutí sousta trvající asi 12 hodin spojené s nemožností polykat tekutiny. Nemocný doposud neužíval žádné léky, v anamnéze byla alergie na prach peří a roztoče bez pravidelné léčby. V anamnéze byly dále zmiňovány obtíže s polykáním tuhých soust trvající již od předškolního věku spojené s nutností občasnéh…

04. 05. 2010 | Martin Kliment

Diagnostika aberantního pankreatu pomocí EUS-FNA

Diagnostika aberantního pankreatu pomocí EUS-FNA

22-letá pacientka bez závažnějšího onemocnění v předchorobí byla vyšetřována pro asi měsíc trvající recidivující bolesti epigastria. USG vyšetření břicha i malé pánve neodhalilo významnou patologii na zobrazených orgánech.Pacientka absolvovala ezofagogastroduodenoskopii s nálezem bulbitidy, chronické gastritidy a submukózního ložiska velké křiviny antra žaludku (Obrázek 1)…

22. 04. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Bouveretův syndrom přecházející v plně vyjádřený biliární ileus

Bouveretův syndrom přecházející v plně vyjádřený biliární ileus

Šedesátiletá pacientka byla hospitalizována pro zvracení charakteru kávové sedliny. Dle gastroskopie byl patrný edém, deformace a vřed bulbu duodena Forrest IIc, bulbus byl dále neprůchodný pro endoskop, byly známky poruchy pasáže s dilatační tekutinou v žaludku. Byla zavedena derivační nazogastrická sonda, parenterálně omeprazol v kontinuální infuzi. Přesto trva…

12. 03. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu

Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu

18-letá dívka byla hospitalizována pro epigastralgie, zvracení, průjem, při sonografii břicha byl zjištěn ascites, v laboratoři pak eosinofilie. Bylo provedeno CT břicha s nálezem patologické infiltrace jejuna, vysloveno podezření na maligní lymfom a následně provedena laparoskopická operace s odběrem biopsií z peritonea a odběrem ascitu, dále hematologické vyšetření …

14. 02. 2010 | Petr Vítek

Akutní cholestatické onemocnění jater vzniklé po biologické léčbě infliximabem

Akutní cholestatické onemocnění jater vzniklé po biologické léčbě infliximabem

38-letá nemocná s dvanáctiletou anamnézou Crohnovy choroby (kolitida a rovněž anamnéza perianální fistuly s opakovaným vznikem periproktálního abscesu v minulosti, obrázky 1-3) byla postupně léčena aminosalicyláty, steroidy, antibiotiky, chemoterapeutiky, azathioprimem a lokálními chirurgickými zákroky. Na základě vysoké aktivity onemocnění byla indikována k biol…

02. 01. 2010 | Cyril Vojtek

Peliosis hepatis

Peliosis hepatis

Žena ve věku 22 let, několik let užívající perorální kontraceptiva. Náhodně na UZ na jiném pracovišti nalezeno několik ložisek jater nejasného vzhledu, doporučeno MR vyš.Magnetická rezonance: Na MR 3 ložiska velikosti 20-40mm, všechny stejného charakteru, T1 iso až hyperintenzní, T2 mírně hyperintenzní. V arteriální a venózní fázi hypervaskularizované ložiska (obr. peliosis-mr-…