Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2010 Březen Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu

Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu

12.3.2010, Ivana Kajzrlíková

18-letá dívka byla hospitalizována pro epigastralgie, zvracení, průjem, při sonografii břicha byl zjištěn ascites, v laboratoři pak eosinofilie. Bylo provedeno CT břicha s nálezem patologické infiltrace jejuna, vysloveno podezření na maligní lymfom a následně provedena laparoskopická operace s odběrem biopsií z peritonea a odběrem ascitu, dále hematologické vyšetření s punkcí kostní dřeně, trepanobiopsie. Postupně byly vyloučeny parazitární infekce, autoimunitní onemocnění, nespecifické střevní záněty i další příčiny hypereosinofilie. Histologie z tenkého střeva prokázaly eosinofilní infiltraci muscularis propria a serózy. Nemocná byla úspěšně léčena antihistaminiky a kortikosteroidy. Během následujících čtyř let sledování byly u nemocné pozorovány dva relapsy, které se manifestovaly bolestmi břicha a vznikem ascitu, v obou případech byly úspěšně zvládnuty terapií systémovými kortikoidy a antihistaminiky. U nemocné nebyl doposud prokázán jednoznačný provokující faktor relapsů, opakovaně byla vylučována systémové onemocnění a hematologická malignita.

Eosinofilní gastroenteritida se společně s eosinofilní ezofagitidou, eosinofilní proktitidou a food protein-induced enterocolitis řadí k takzvaným primárním eosinofilním poruchám trávicího traktu. Diagnostické pro tuto jednotku je přítomnost gastrointestinálního postižení, histologický průkaz eosinofilní infiltrace a vyloučení dalších příčin hypereosinofilie. Diferenciální diagnostika zahrnuje parazitární infekce, malignity, autoimunitní choroby, celiakii, nespecifické střevní záněty a hypereosinofilní syndrom, hypereosinofilie je též popisována po některých medikamentech a po transplantacích. Pro klinické symptomy je rozhodující hloubka postižení stěny trávicího traktu, rozeznáváme formu mukózní, muskulární a serózní. Onemocnění je charakterizováno četnými relapsy, častá je asociace s alergiemi, zejména potravinovými, a astmatem.
Obr. 4,5 publikovány se svolením MUDr. Vladimíra Hořavy jr.