Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2010 Červen Eosinofilní ezofagitida se symptomatickou stenózou jícnu u 14letého chlapce

Eosinofilní ezofagitida se symptomatickou stenózou jícnu u 14letého chlapce

18.6.2010, Petr Vítek

Chlapec ve věku 14 let byl přijat na dětské oddělení pro uvíznutí sousta trvající asi 12 hodin spojené s nemožností polykat tekutiny. Nemocný doposud neužíval žádné léky, v anamnéze byla alergie na prach peří a roztoče bez pravidelné léčby. V anamnéze byly dále zmiňovány obtíže s polykáním tuhých soust trvající již od předškolního věku spojené s nutností občasného vyzvrácení potravy.

Bylo provedeno gastroskopické vyšetření s nálezem stenózy hrudního jícnu ve 22cm od řezáků s impaktovanou potravou, která byla odstraněna.
Na základě vzhledu sliznice – edém, eroze, podélné brázdy bylo vysloveno podezření na eosinofilní ezofagitidu. Zajímavý byl především obraz v NBI módu, který ukazoval značnou dezorganizaci normální vaskulární kresby sliznice jícnu.
Následně byla provedena pneumatická dilatace stenózy balónem Boston Scientific CRE na 12mm pod tlakem 3 atmosfér a mnohočetné biopsie z jícnu.
Histologické vyšetření potvrdilo patologickou eosinofilní infiltraci dlaždicobuněčného epitelu jícnu, nález splňoval patologická kritéria pro diagnózu.
Nemocný byl léčen antihistaminiky, kromoglykátem a omeprazolem.
Kontrolní endoskopie po třech měsících terapie prokázala částečnou endoskopickou regresi změn, nedošlo k recidivě stenózy, nemocný byl již zcela asymptomatický, dysfagie zcela odezněla. Kontrolní biopsie prokázaly rovněž částečnou regresi eosinofilní infiltrace.
Aktuálně je pacient došetřován alergologem se zaměřením na specifické potravinové alergie.
 
Na tomto případu je mimo jiné zajímavá dezorganizace vaskulární struktury sliznice jícnu u nemocného s eosinofilní ezofagitidou v endoskopickém NBI obraze, který nás na tuto klinickou jednotku může upozornit při běžném endoskopickém vyšetření.