Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2010 Červenec Časný karcinom céka typu 0-IIc

Časný karcinom céka typu 0-IIc

26.7.2010, Ondřej Urban

Vpáčené ( depressed, typ 0-IIc ) ploché neoplastické léze tvoří asi 2-4% povrchových neoplází v tračníku a rektu. Jsou vysoce rizikové ze submukózní invaze. Před pokusem o endoskopickou resekci může být užitečné EUS vyšetření minisondou. Masivní submukózní invazi považujeme za kontraindikaci endoskopického řešení. Tyto léze nacházíme zřídka, na našem pracovišti s frekvencí asi 2 případy ročně (na 2200 kolonoskopií ).  

Pro zlepšení diagnostiky těchto lézí je nutné vzít na vědomí jejich morfologii, dbát na dokonalou očistu střeva před vyšetřením a obrnit se trpělivostí.

Prezentujeme fotodokumentaci našeho nemocného. Byl řešen chirurgicky (pT1N0, lymfatická invaze,  G2).
 
Obr. 1. Endoskopický obraz ploché neoplastické léze 0-IIc  v céku.
Obr. 2. Chromodiagnostika indigokarmínem.
Obr. 3. Průkaz masivní submukózní invaze při EUS vyšetření katétrovou miniprobou o fr. 30 MHz. Zobrazeno hypoechogenní ztluštění na úrovni 1až 3. EUS vrstvy tj. sliznice a submukózy.
Obr.4.  Operační preparát ( autor dr. Orhalmi).