Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2010 Říjen B lymfom střeva u pacientky s celiakií

B lymfom střeva u pacientky s celiakií

10.10.2010, Ivana Kajzrlíková

Pacientka s nově diagnostikovanou celiakii (Marsh 3b), po zahájení bezlepkové diety, stěžující si na bolesti břicha, zvracení a váhový úbytek, podstoupila kolonoskopické vyšetření. V colon transversum byl nalezen exulcerovaný submukózní útvar, který byl opakovaně bioptován (Obr. 1-4), diferenciálně diagnosticky pomýšleno na GIST. Histologické vyšetření odebraných biopsií potvrdilo pouze difuzní chronickou zánětlivou celulizaci, dysplastické buňky nebyly nalezeny. Na CT břicha byla popsána deformace a zasílení stěny transverza, které ventrálně infiltruje přední břišní stěnu a dále zvětšené lymfatické uzliny paraaortálně.

Po domluvě s chirurgem bylo naplánováno operační řešení, během operace byl lokalizován a odstraněn tumor transverza s infiltrací do přední břišní stěny, jejuna a žlučníku (Obr.5). Z histologického vyšetření resekátu byl překvapivě prokázán maligní B lymfom non-Hodkinova typu a pacientka byla předána do péče hematoonkologa k imunochemoterapii.

Celiakie je obecně považována za prekancerózu a nejčastějším maligním onemocněním, se kterým se můžeme u těchto pacientů setkat, je právě lymfom. Nejčastěji se jedná o T-lymfom, u celiakie nazývaný EATL (enteropathy-associated T-cell lymphoma), ale v menšině případů, jako u naší pacientky, se můžeme setkat i s B-lymfomem, který má ve srovnání s EATL lepší prognózu.