Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2010 Srpen GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

8.8.2010, Petr Vítek

65-letý muž s rodinnou anamnézou penetrující formy Crohnovy choroby u syna, doposud zcela zdráv, bez pravidelné medikace, byl kolonoskopicky vyšetřen pro enterorhagii. Při endoskopii byla v 19cm od anu nalezena indurace zahrnující téměř polovinu střeva s centrální hlubokou čerstvě krvácející ulcerací a další plošší ulcerací. Pro těžkou divertikulosu sigmoidea s fixací kolon bylo možné kolonoskop zavést pouze do 40cm od anu. Byla odebrána biopsie z okrajů ulcerací.

Na základě endoskopického obrazu a rodinné anamnézy bylo především vysloveno podezření na zánětlivý tumor s možným ústím píštěle, diferenciálně diagnosticky pak zvažována penetrující forma Crohnovy choroby. Od počátku ovšem zvažována také diagnóza submukózního tumoru (především GIST) . Byla doplněna irrigografie ve dvojím kontrastu a CT, které vyslovily podezření na tumor, nebyl prokázán absces, laboratorní markery zánětu byly zcela v normě. Histologie svědčila spíše pro submukózní tumor, vzorek byl odeslán k druhému čtení.

Vzhledem k opakovanému krvácení nebylo možno čekat na typizaci tumoru ani provádět další vyšetření. Proto byla po předchozí endoskopické tetováži provedena laparoskopická resekce rektosigmoidea, peroperačně pak potvrzen exulcerovaný submukózní tumor. 

Histologie z resekátu: vřetenobuněčný gastrointestinální stromální tumor, největší velikosti 4cm, místy s pseudoaneurysmatickou přeměnou. Mitotická aktivita pravidelná, nepřesahuje 2 mitózy na 50 HPF. Imunohistochemicky potvrzena difúzní exprese antigenů CD34, CD117, DOG1, H-caldesmonu, MIB index 10%. Byla prokázána mutace genu cKIT.
Nález dle Concensus conference hodnocen jako GIST s nižším rizikem maligního chování.
LU bez metastáz
 
Nemocný je pouze sledován, na základě uvedených kritérií nebyla indikována adjuvantní onkologická terapie
 
Většina GIST je diagnostikována v žaludku jako například v tomto případě. Lokalizace v kolon či rektu je popisována pouze u 10% nádorů. V našem případě byla vzhledem k rodinné anamnéze při prvním endoskopickém vyšetření zvažována i penetrující forma Crohnovy choroby, pro diagnózu i léčbu pacienty byl rozhodující včasný chirurgický zákrok.