Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

2011

28. 12. 2011 | Petr Vítek

Endoskopická extrakce vícečetných cizích těles ze žaludku

Endoskopická extrakce vícečetných cizích těles ze žaludku

S požitím cizích těles se můžeme setkat u dětí i dospělých. Endoskopická extrakce je preferovaným řešením ve většině případů. V naší kazuistice popisujeme případ nemocného s psychickou poruchou a požitím mnohočetných cizích těles.

19. 11. 2011 | Petr Vítek

Rozsáhlý tracheoezofageální defekt u pacientky s těžkou akutní pankreatitidou

Rozsáhlý tracheoezofageální defekt u pacientky s těžkou akutní pankreatitidou

Pacientka s těžkou akutní pankreatitidou toxometabolické etiologie s časným rozvojem multiorgánového selhání byla hospitalizována na ARO. Během hospitalizace byl při umělé plicní ventilaci zjištěn výrazný únik vzduchu cestou nazogastrické sondy, který znemožňoval efektivní ventilaci. Při bronchoskopii a následné ezofagoskopii byl nalezen rozsáhlý tracheoezofageální defekt o dél…

Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie III. typu

Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie III. typu

Muž, 66 let, byl odeslaný k vyšetření do nutriční ambulance pro váhový úbytek 15 kg za poslední 2 měsíce a opakované ileózní stavy. Již přibližně 2 roky měl obtíže se zažíváním, průjmy, v posledních 2 měsících bylo zhoršení stavu, prodělal 2 operace pro ileus. Udává, že mladší bratr má již přibližně 7 let podobné obtíže.Sipping enterální výživy, eliminační dieta a symptomatická…

13. 09. 2011 | Ondřej Urban

Endoskopická submukózní disekce karcinomu 0-Is v jícnu.

Endoskopická submukózní disekce karcinomu 0-Is v jícnu.

Prezentujeme případ adenokarcinomu jícnu v terénu Barrettova jícnu délky 12 cm. Endoskopický obraz imponoval jako pokročilý karcinom polypoidního typu o průměru 20 mm. Při rutinním endosonografickém stagingu zobrazena slizniční neoplázie. Proto jsme přistoupili k ESD pomocí nástroje flush-knife. Vybaven resekát o průměru 25 mm. Výkon proběhl bez komplikací. Histologicky dobře d…

07. 08. 2011 | Přemysl Falt

Vývoj sonografického obrazu jaterního hematomu

Vývoj sonografického obrazu jaterního hematomu

Jaterní hematomy vznikají nejčastěji po zevních traumatech. Naštěstí poměrně vzácně mohou komplikovat diagnostické a terapeutické zákroky jako jaterní biopsie, perkutánní transhepatální drenáže žlučových cest (PTD), endoskopické retrográdní cholangiografie (ERCP), drenáže jaterních abscesů nebo některé chirurgické zákroky (cholecystektomie). Raritní jsou spontánně vzniklé hematomy, většinou z…

01. 07. 2011 | Petr Fojtík

Spinocelulární karcinom jícnu v terénu dlouholeté achalázie

Spinocelulární karcinom jícnu v terénu dlouholeté achalázie

Achalasie jícnu je považována za stav ze zvýšeným rizikem vzniku karcinomu jícnu.Uvádíme příklad pacienta, který byl veden s diagnózou achalasie po dobu 10 let, dříve s dobrou tolerancí tekuté i kašovité stravy. Nemocný byl pro progredující dysfagii odeslán k balónkové dilataci. Bylo provedeno první sezení pneumatické dilatace na 20 mm balónkem Rigiflex pro obavu z perfora…

19. 06. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

70- letý muž užívající antikoagulační terapii (Warfarin) byl vyšetřen pro několik dní trvající neurčité pocity slabosti a zhoršení kognitivních funkcí. Byla zvažována diagnóza cévní mozkové příhody – dle CT mozku byla popsána suspektní čerstvá ischemie vlevo okcipitálně, dále pak byla zjištěna mikrocytární anemie s hemoglobinem 82 g/l a hematom na kůži v pravém mezogastriu…

12. 05. 2011 | Pavel Řeha

Leiomyom jícnu s útlakem struktur středního mediastina

Leiomyom jícnu s útlakem struktur středního mediastina

20-letý muž podstoupil ezofagogastroskopické vyšetření pro přibližně 2 roky progredující poruchu polykání a pocit váznutí sousta v jícnu. Při vyšetření byla nalezena velká kulovitá prominence stenozující jícen s dilatací jícnu nad prominencí (Obr. 1,2) a jícnovými varixy pod prominencí (Obr. 3). Bylo vysloveno podezření na submukózní tumor či extramurální útlak jícnu. CT hrudní…

30. 04. 2011 | Ondřej Urban

Jak rychle roste karcinom pankreatu?

Jak rychle roste karcinom pankreatu?

73-letý muž měl endosonograficky diagnostikován tumor hlavy pankreatu.Rozsah onemocnění je viditelný na endosonografickém snímku - průměr tumoru 15,1mm, objem 1801mm3.Nemocný váhal s operačním řešením.Kontrolní endosonografie po 2 měsících (přesně po 71 dnech) ukázala již ložisko o průměru 20,9mm, objem 4773mm3.Nemocný byl následně úspěšně operován, pooperační staging T2N0M0, h…

27. 03. 2011 | Petr Vítek

Paliativní implantace duodenálního stentu u tumoru hlavy pankreatu

Paliativní implantace duodenálního stentu u tumoru hlavy pankreatu

80-letý muž s diagnózou inoperabilního karcinomu pankreatu a anamnézou implantace metalického duodenobiliárního stentu pro maligní stenózu choledochu 3 měsíce před hospitalizací byl přijat pro týden trvající nechutenství a zvracení. Při gastroskopickém vyšetření byla nalezena těsná tumorózní stenóza zasahující do bulbu duodena neprůchodná pro endoskop a stagnace žaludečního obs…

24. 02. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Rekurence intramukózního skvamózního karcinomu jícnu řešená EMR a RFA HALO

Rekurence intramukózního skvamózního karcinomu jícnu řešená EMR a RFA HALO

Muž, 39 let, dlouhodobý abusér alkoholu a kuřák, byl gastroskopicky vyšetřován pro epigastralgie. Při vyšetření byla popsána plochá zarudlá léze zahrnující 1/3 obvodu jícnu (typ IIb dle Pařížské klasifikace), histologicky skvamózní karcinom, dle EUS postižení ohraničené na mukózu. Na základě stagingu a pacientova postoje (odmítnutí chirurgického zákroku) byla léze snesena EMR metodou ban…

16. 01. 2011 | Pavel Svoboda

Cystikolitiáza s recidivujícími biliárními kolikami

Cystikolitiáza s recidivujícími biliárními kolikami

38-letá pacientka prodělala CHCE pro symptomatickou cholecystolitiázu s kolikami v 7/2006. Od operace trvaly opakovaně bolesti pod POŽ spojené s elevací cholestatických enzymů.ERCP nebylo úspěšné, proto bylo provedeno CT břicha s nálezem dilatace d. cysticus a podezřením na možný konkrement v průběhu d. cysticus. V 5/2009 lety bylo vzhledem k trvajícím sympt…