Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2011 Červen Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

19.6.2011, Ivana Kajzrlíková

70- letý muž užívající antikoagulační terapii (Warfarin) byl vyšetřen pro několik dní trvající neurčité pocity slabosti a zhoršení kognitivních funkcí. Byla zvažována diagnóza cévní mozkové příhody – dle CT mozku byla popsána suspektní čerstvá ischemie vlevo okcipitálně, dále pak byla zjištěna mikrocytární anemie s hemoglobinem 82 g/l a hematom na kůži v pravém mezogastriu, přičemž pacient negoval úraz. Fyzikální vyšetření bylo jinak v normě, s měkkým volně prohmatným břichem bez přítomnosti peritoneálních příznaků.

Vzhledem a anemii a antikoagulační terapii bylo provedeno sonografické vyšetření břicha s nálezem nehomogenně hypoechogenního zvětšeného levého jaterního laloku s volnou tekutinou kolem jater (Obr. 1, 2,3). Následné CT vyšetření potvrdilo rozsáhlé intraparenchymatózní krvácení v levém jaterním laloku s hemoperitoneem (Obr. 4,5).
Pacient byl konzultován s chirurgem a následně přeložen na vyšší pracoviště, kde byl stav zvládnut konzervativně, bez nutnosti radiointervence či operační revize.
U pacientů na antikoagulační terapii bychom měli vždy pomýšlet  na riziko krvácení. Varovným příznakem v tomto případě byla symptomatická mikrocytární anemie a kožní hematom.