Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2011 Červenec Spinocelulární karcinom jícnu v terénu dlouholeté achalázie

Spinocelulární karcinom jícnu v terénu dlouholeté achalázie

1.7.2011, Petr Fojtík

Achalasie jícnu je považována za stav ze zvýšeným rizikem vzniku karcinomu jícnu.

Uvádíme příklad pacienta, který byl veden s diagnózou achalasie po dobu 10 let, dříve s dobrou tolerancí tekuté i kašovité stravy. Nemocný byl pro progredující dysfagii odeslán k balónkové dilataci. Bylo provedeno první sezení pneumatické dilatace na 20 mm balónkem Rigiflex pro obavu z perforace v terénu městnání stravy a stagnační esofagitidy. Druhé sezení balónkové dilatace za měsíc provedeno na průměr 30 mm. Po výkonu bylo provedeno důkladné odsátí a oplach jícnu s nálezem polypoidní léze o velikosti 17mm ve 33 cm od řezáků, byla odebrána biopsie. Histologicky popsán spinocelulární karcinom, proto následně provedeno EUS vyšetření, kdy zhodnoceno jako polypoidní tumor s invazí do lamina muscularis propria, bez známek lymfadenopatie, staging T2N0M0. Pacient byl indikován k chirurgickému řešení obou stavů – achalasie i spinocelulárního karcinomu.

 Poučení z tohoto případu :
 
  1. Achalasie jícnu patří mezi onemocnění s vyšší rizikem vzniku spinocelulárního karcinomu jícnu
  2. Při achalasii dochází k městnání stravy v jícnu s těžkou stagnační esofagititou, špatnou přehledností celého jícnu, dilataci jícnu bez peristaltiky. Sliznici je tedy obtížné posoudit.
  3. Nemocné po pneumatické dilataci achalasie doporučujeme endoskopicky sledovat i přes klinické zlepšení polykání a to po zhojení esofagitidy.
  4. Je třeba rovněž pomýšlet na možnost pseudoachalasie jícnu při tumoru kardie se submukózní invazí, hlavně u starších pacientů. V těchto případech je vhodné doplnit CT a při podezření na infiltraci pak provést dilataci s biopsií z ragády k dosažení submukózy.

   

Obrázek 1. široce přisedlý polypoidní tumor o průměru 17mm

Obrázek 2. Klešťová biopsie -spinocelulární karcinom

Obrázek 3. EUS obraz - velikost léze 17,1x13,9mm

Obrázek 4. EUS staging uT2N0M0, již přítomná invaze do muscularis propria