Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2011 Listopad Rozsáhlý tracheoezofageální defekt u pacientky s těžkou akutní pankreatitidou

Rozsáhlý tracheoezofageální defekt u pacientky s těžkou akutní pankreatitidou

19.11.2011, Petr Vítek

Pacientka s těžkou akutní pankreatitidou toxometabolické etiologie s časným rozvojem multiorgánového selhání byla hospitalizována na ARO. Během hospitalizace byl při umělé plicní ventilaci zjištěn výrazný únik vzduchu cestou nazogastrické sondy, který znemožňoval efektivní ventilaci. Při bronchoskopii a následné ezofagoskopii byl nalezen rozsáhlý tracheoezofageální defekt o délce 5cm, začínající těsně pod horním jícnovým svěračem (obrázky 1-3). Na základě tohoto nálezu bylo rozhodnuto o překrytí defektu s pomocí implantace plně potaženého metalického stentu Boston Scientific Wallflex o délce 155mm pod endoskopickou kontrolou. (obrázky 4-6). Vzhledem k lokalitě defektu bylo nutné umístění horního konce stentu do oblasti hypofaryngu, což bylo možné u ventilované sedované nemocné (obrázek 7). Skrze stent byl následně s pomocí tenkého transnazálního endoskopu zaveden vodič a po něm pak nazogastrická sonda (obrázek 8). Po provedení výkonu došlo k úpravě ventilačních parametrů a zastavení úniku vzduchu do trávicí trubice.

Závěr:  Potažený samoexpandibilní jícnový stent je možno výjimečně použít k dočasnému překrytí tracheoezofageálního defektu či píštěle. Analgosedovaní nemocní tolerují umístění horního okraje stentu v oblasti horního jícnového svěrače a v jeho těsné blízkosti, které by v jiném případě vyvolalo pocit globu a nutnost extrakce stentu.