Endoskopická extrakce vícečetných cizích těles ze žaludku

Trvalý odkaz na článek: http://www.kolonoskopie.cz/pripad-mesice/2011/prosinec/endoskopicka-extrakce-vicecetnych-cizich-teles-ze-zaludku.aspx

Třicetiletý nemocný s mentální retardací byl přijat do nemocnice po anamnéze spolknutí tužky. Během rentgenového vyšetření nemocný navíc svévolně polkl i RTG součátku ze skiagrafického přístroje. K extrakci byla indikována gastroskopie v celkové anestézii.

Během vyšetření byly nalezeny jizevnaté změny v oblasti hypofaryngu, v žaludku pak z pyloru čnělo kovové pero i součástka RTG přístroje. V žaludku se dále nacházel močový sáček  a další drobná cizí tělesa. Byla provedena postupná extrakce RTG součástky i kovového pera a plastového fixu. Pro úspěšný průchod kardií  během extrakce byla použita polypektomická klička a předměty zachyceny  paralelně s osou endoskopu. U intubovaného nemocného se podařilo předměty úspěšně extrahovat i přes oblast horního jícnového svěrače, byl ovšem nutný záklon hlavy nemocného. Délka extrahovaných předmětů byl 7cm až 13cm. Pyloroduodenální oblast byla rovněž jizevnatě deformována, ale volně průchodná pro endoskop.

Močový sáček nebylo možno vzhledem k objemu extrahovat pro nepoměr jeho velikosti k lumen kardie. Proto byl pro dočasně ponechán v žaludku s indikací chirurgické extrakce v případě symptomatologie.

Vlastní extrakce i anestézie proběhly bez komplikací.

Praktický závěr: U intubovaného nemocného lze úspěšně endoskopicky extrahovat i velmi dlouhé rigidní předměty. Podmínkou úspěšné extrakce je správná orientace zachyceného předmětu při průchodu v oblasti horního a dolního jícnového svěrače, případně použití overtube.