Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Únor

24. 02. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Rekurence intramukózního skvamózního karcinomu jícnu řešená EMR a RFA HALO

Rekurence intramukózního skvamózního karcinomu jícnu řešená EMR a RFA HALO

Muž, 39 let, dlouhodobý abusér alkoholu a kuřák, byl gastroskopicky vyšetřován pro epigastralgie. Při vyšetření byla popsána plochá zarudlá léze zahrnující 1/3 obvodu jícnu (typ IIb dle Pařížské klasifikace), histologicky skvamózní karcinom, dle EUS postižení ohraničené na mukózu. Na základě stagingu a pacientova postoje (odmítnutí chirurgického zákroku) byla léze snesena EMR metodou ban…