Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2011 Únor Rekurence intramukózního skvamózního karcinomu jícnu řešená EMR a RFA HALO

Rekurence intramukózního skvamózního karcinomu jícnu řešená EMR a RFA HALO

24.2.2011, Ivana Kajzrlíková

Muž, 39 let, dlouhodobý abusér alkoholu a kuřák, byl gastroskopicky vyšetřován pro epigastralgie. Při vyšetření byla popsána plochá zarudlá léze zahrnující 1/3 obvodu jícnu (typ IIb dle Pařížské klasifikace), histologicky skvamózní karcinom, dle EUS postižení ohraničené na mukózu.
Na základě stagingu a pacientova postoje (odmítnutí chirurgického zákroku) byla léze snesena EMR metodou band-and-cut s použitím 2 ligačních kroužků. Histologické vyšetření resekátu potvrdilo časný skvamózní karcinom zasahující mukózu (m3).
Na dispenzární ezofagogastroskopii 1 měsíc po výkonu byla patrná jizva, bez známek rezidua či recidivy. Pacient byl dále pravidelně sledován endoskopicky za použití chromoendoskopie jícnu Lugolovým roztokem. 2 drobné okrsky recidivy nalezené za 6 a 12 měsíců po snesení léze (histologicky LGIN) byly opět sneseny EMR. Další kontrola po 18 měsících odhalila Lugol-negativní oblast proximálně od jizvy, histologicky HGIN.
Jelikož pacient stále odmítal chirurgické řešení a další EMR by byla obtížná vzhledem k fibrotickým změnám po předchozích resekcích, RFA systémem HALO byla indikována jako „záchranná“ terapie. Po chromoendoskopii Lugolovým roztokem a označení okrajů léze pomocí APC byla provedena RFA pomocí HALO 90 ve standardním režimu jako při terapii neoplazií v Barretově jícnu. Následné endoskopické kontroly neukázaly žádné Lugol-negativní okrsky a mnohočetné biopsie prokazují skvamózní epitel bez dysplastických změn.
Chromoendoskopie jícnu je indikována u rizikových skupin pacientů (pacienti s nádory hlavy a krku, kuřáci, abuséři alkoholu, Plummer-Vinsonův syndrom, tylóza).
RFA s použitím systému HALO rozšiřuje naše terapeutické možnosti u časných skvamózních karcinomů jícnu.
Dlouhodobá dispenzarizace a studie prokazující benefit a bezpečnost HALO v této indikaci jsou potřebné. 

Spoluautoři kazuistiky: Přemysl Falt, Petr Vítek, Ondřej Urban, Pavel Komínek

Kazuistika byla publikována v časopise British Medical Journal Case Reports.
Ivana Kajzrlikova,Petr Vitek,Premysl Falt, Ondrej Urban, Pavel Kominek: Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO systém.
Podrobnější informace k dispozici ZDE.