Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

2012

11. 11. 2012 | Petr Vítek

Kolagenní kolitida

Kolagenní kolitida

81 –letá žena s anamnézou revmatoidní artritidy, osteoporózy a chronické obstrukční plicní nemoci byla vyšetřena v gastroenterologické ambulanci pro 3 měsíce trvající vodnaté průjmy bez příměsi krve s opakovaně negativním kultivačním nálezem. Na jiném pracovišti byla již provedena kolonoskopie s normálním endoskopickým nálezem, nebyly ale odebrány bioptické vzorky.Kontroln…

09. 09. 2012 | Petr Vítek

Objemný GIST žaludku s nízkým rizikem maligního chování

Objemný GIST žaludku s nízkým rizikem maligního chování

Prezentujeme případ 65-letého muže, který byl vyšetřován pro půl roku trvající váhový úbytek. Při sonografii břicha byl zjištěn rozsáhlý tumor levého subfrenia s četnými ložisky nekróz (obrázky 1, 2). Při gastroskopii byla nalezena zevní imprese na sliznici žaludku v oblasti velkého zakřivení a fornixu (obrázky 3, 4). Následná kolonoskopie neprokázala patologii tračníku. Při CT byl …

22. 07. 2012 | Ondřej Urban

T1 karcinom žlučníku diagnostikovaný pomocí endosonografie

T1 karcinom žlučníku diagnostikovaný pomocí endosonografie

Sedmdesátidvouletá nemocná byla vyšetřena endosonograficky pro laboratorní nález cholestázy a mírnou dilataci d. choledochus při sonografii. Nález na žlučníku byl popsán jako negativní.

27. 05. 2012 | Ondřej Urban

Cholangioskopicky navigovaná elektrohydraulická litotripse obtížné choledocholithiasy

Cholangioskopicky navigovaná elektrohydraulická litotripse obtížné choledocholithiasy

Prezentujeme případ 79 leté nemocné, u které byla diagnostikována obtížná choledocholithiasa. V minulosti byly provedeny 2 ERCP vyšetření zkušeným endoskopistou a stav bylo možné řešit pouze duodenobiliární drenáží plastovým stentem. V průběhu 3. ERCP jsme provedli cholangioskopii pomocí přístroje Spyglass. Po zobrazení konkrementu byla provedena elektrohydraulická litotripse pod zr…

24. 04. 2012 | Jan Martínek

Spinocelulární karcinom jícnu, význam Lugolova roztoku

Spinocelulární karcinom jícnu, význam Lugolova roztoku

Nemocný se spinocelulárním karcinomem jícnu. Histologicky potvrzen invazivní karcinom z prominující části léze, z ploché části pak intramukózní karcinom a high-grade dysplázie. S použitím Lugolova roztoku lze makroskopicky identifikovat větší rozsah nádoru než nativně. EUS a CT negativní ve smyslu hluboké invaze či generalizace. Indikován konzervativní postup chemoradioter…

19. 03. 2012 | Josef Chalupa

Intraduktální mucin produkující tumor pankreatu

Intraduktální mucin produkující tumor pankreatu

Pacientka ve věku 82 let byla vyšetřována pro týden trvající bolesti břicha a následný vznik ikteru.Dle sonografie břicha byla nalezena cholecystolitiáza, dilatace choledochu i pankreatického vývodu. Při ERCP pak bylo nalezeno široce dilatované ústí pankreatického vývodu (Obrázek 1+2), d. choledochus se nepodařilo kanylovat. Během hospitalizace došlo ke spontánnímu ústupu&…

18. 02. 2012 | Jan Martínek

POUŽITÍ OTSC KLIPU PŘI ZÁSTAVĚ KRVÁCENÍ PO POLYPEKTOMII

POUŽITÍ OTSC KLIPU PŘI ZÁSTAVĚ KRVÁCENÍ PO POLYPEKTOMII

Jan Martínek a Magdalena Stefanová, Ústřední vojenská nemocnice, Interní klinika, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismuU 74-letého pacienta jsme prováděli endoskopickou polypektomii velkého stopkatého polypu sigmatu (Obr. 1). Po nasazení endoloopu jsme nad ním provedli řez kličkou (obr. 2). Po polypektomii došlo nejspíše při neúplně dotaženém endoloopu k jeho sklouzn…

09. 01. 2012 | Petr Kovala

Zenkerův divertikl - endoskopické řešení

Zenkerův divertikl - endoskopické řešení

Divertikl jícnu je vakovité vyklenutí stěny jícnu do periezofageálního prostoru. Zenkerův divertikl, též divertikl faryngoezofageální, je juxtasfinkterický a bývá zařazován mezi funkční poruchy jícnu.Etiopatogeneticky zpravidla bývá hodnocen jako pulsní/v důsledku zvýšení intraluminálního tlaku/, zvažuje se funkční porucha svěračů ,hypertonie a porucha koordinace peristaltiky.Anatomicky …