Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2012 Březen Intraduktální mucin produkující tumor pankreatu

Intraduktální mucin produkující tumor pankreatu

19.3.2012, Josef Chalupa

Pacientka ve věku 82 let byla vyšetřována pro týden trvající bolesti břicha a následný vznik ikteru.

Dle sonografie břicha byla nalezena cholecystolitiáza, dilatace choledochu i pankreatického vývodu. Při ERCP pak bylo nalezeno široce dilatované ústí pankreatického vývodu (Obrázek 1+2), d. choledochus se nepodařilo kanylovat. Během hospitalizace došlo ke spontánnímu ústupu ikteru i laboratorních známek cholestázy, byl předpokládán spontánní průchod choledocholitu.

Na základě vzhledu Vaterské papily bylo vysloveno podezření na IPMN a provedeno CT pankreatu, které prokázalo patologické denzity v dilatovaném pankreatickém vývodu.Pacientka byla následně indikována k EUS-FNA:

EUS lineárním přístrojem: V těle pankreatu zobrazena vakovitá dilatace d. wirsungi , který dosahuje šíře 22 mm. V lumen vývodu je přítomen nehomogenní obsah. Rovněž je patrný nástěnný nodulus (obrázek 3)
 
FNA pod EUS navigací (obrázek 4): Provedena FNA pod EUS navigací jehlou 22 G. Tekutinu o vysoké viskozitě se nepodařilo aspirovat v množství dostatečném pro laboratorní analýzu. Obsah jehly byl vyšetřen cytologicky. Výsledek histologie - buňky maligní.
 
Závěr: diagnóza maligního IPMN z hlavního vývodu byla zjištěna náhodně díky vstupní klinické symptomatologii choledocholitiázy s přechodným obstrukčním ikterem.
 
EUS dokumentace zapůjčena od prim. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D.