Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Duben

24. 04. 2012 | Jan Martínek

Spinocelulární karcinom jícnu, význam Lugolova roztoku

Spinocelulární karcinom jícnu, význam Lugolova roztoku

Nemocný se spinocelulárním karcinomem jícnu. Histologicky potvrzen invazivní karcinom z prominující části léze, z ploché části pak intramukózní karcinom a high-grade dysplázie. S použitím Lugolova roztoku lze makroskopicky identifikovat větší rozsah nádoru než nativně. EUS a CT negativní ve smyslu hluboké invaze či generalizace. Indikován konzervativní postup chemoradioter…