Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2012 Leden Zenkerův divertikl - endoskopické řešení

Zenkerův divertikl - endoskopické řešení

9.1.2012, Petr Kovala

Divertikl jícnu je vakovité vyklenutí stěny jícnu do periezofageálního prostoru. Zenkerův divertikl, též divertikl faryngoezofageální, je juxtasfinkterický a bývá zařazován mezi funkční poruchy jícnu.
Etiopatogeneticky zpravidla bývá hodnocen jako pulsní/v důsledku zvýšení intraluminálního tlaku/, zvažuje se funkční porucha svěračů ,hypertonie a porucha koordinace peristaltiky.
Anatomicky dochází ke vzniku výchlipky mezi pars thyreopharyngea a cricophyrangea m.constrictor pharyngis inf. Mikromorfologické studie prokazují, že se jedná o divertikl pravý tedy vedle sliznice a submukozy je stěna tvořena i atrofovanou svalovinou.
 
Kazuistika:
Pacientka 91 let,kardiačka s generalizovanou aterosklerozou, nicméně mobilní, s ohledem na věk vitální, soběstačná.
5 let věděla o divertiklu jícnu, který byl náhodně nalezen při gastroskopii na jiném pracovišti.
Klinicky tedy dlouhou dobu bez problémů. V posledních 4 měsících horní dysfagie, kašel, regurgitace stravy, bublavý zvuk při polykání/Boyceovo znamení/, macies, kachektizace vzhledem k nedostatečnému p.o.příjmu.
Perorální příjem možný pouze omezeně, spíše kašovitá strava s nutností vytváření mechanického tlaku na krk s částečným vyprazdňováním výchlipky.
Gastroskopicky prokazujeme velký Zenkerův divertikl s množstvím zbytků stravy přes dvoudenní lačnění před výkonem /při p.o.hydrataci/čaj/ + enterální nutrici/.
Řešení:
S ohledem na věk,komorbidity- neindikujeme chirurgický výkon s event.resekcí výchlipky a cricopharyngeální myotomií. Výkon provádíme endoskopicky s pomocí overtuby /která výkon výrazně zjednodušuje/, v našem případě jsme použili zvětšovací gastroskop. Zákrok proveden v sedaci propofolem za přítomnosti ARO lékaře, vlastní výkon/viz obrazová dokumentace/ spočívá v provedení myotonie části cricopharyngeálního svalu jehlovým nožem s následnou adaptací okrajů myotonie 2 hemoklipy. Výkon bez komplikací, od druhého dne čajová dieta, 3.den pak tekutá strava, pacientka asi po 5 dnech s normálním p.o.příjmem dimitována, zcela ústup předchozích obtíží. Kontrola po 14 dnech,pacientka s váhovým přírůstkem 2 kg /objektivizováno/, dle dcery i subjektivně zcela bez potíží.
 
Interna MěN Ostrava, gastroenterologické centrum
/Kovala P., Ďurovcová M., Kremer M., Vrána J./