Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce 2012 Září Objemný GIST žaludku s nízkým rizikem maligního chování

Objemný GIST žaludku s nízkým rizikem maligního chování

9.9.2012, Petr Vítek

Prezentujeme případ 65-letého muže, který byl vyšetřován pro půl roku trvající váhový úbytek. Při sonografii břicha byl zjištěn rozsáhlý tumor levého subfrenia s četnými ložisky nekróz (obrázky 1, 2). Při gastroskopii byla nalezena zevní imprese na sliznici žaludku v oblasti velkého zakřivení a fornixu (obrázky 3, 4). Následná kolonoskopie neprokázala patologii tračníku. Při CT byl potvrzen rozsáhlý tumor levého subfrenia, vyloučen tumor ledviny či nadledviny, vysloveno podezření na lymfom nebo mesenchymální tumor (obrázky 5, 6, 7).

U nemocného byla indikována EUS-FNA z tumoru (Centrum péče o zažívací trakt Ostrava Vítkovice) s nálezem rozsáhlého tumoru levého subfrenia o průměru 12cm, dle biopsie podezření na GIST.

Nemocný byl konzultován s chirurgem a indikován k resekci. Byla provedena operační revize s nálezem velkého tumoru vycházejícího z žaludku. Provedena resekce velkého zakřivení s pomocí 90mm lineárního stapleru, vzhledem k rozsáhlým krvácejícím venózním plexům mezi tumorem a slezinou doplněna splenektomie.

Pooperační průběh byl bez komplikací. Obtíže pacienta vymizely, během dvou měsíců se normalizovala jeho hmotnost na hodnoty v předchorobí. Při endoskopickém vyšetření po 3 měsících byla nalezena pouze klidná jizva v oblasti velkého zakřivení (obrázky 8, 9).

Histologie z resekátu: rozsáhlý tumor o velikosti 12x10x7cm, histologicky GIST, 1 mitóza na 50 HPF, lymfangioinvaze ani angioinvaze nezjištěna.

Tumor byl zhodnocen jako GIST s nízkým rizikem maligního chování. Byla doplněna analýza mutací genu c-kit a PDGFRA: Byla prokázána mutace v  11.exonu genu c-kit, nebyla prokázána mutace genu PDGFRA.

Závěr: Velikost tumoru je obvykle považována za jeden z hlavních rizikových faktorů maligního chování GIST. V daném případě byl tumor přes velikost a nález nekróz na základě analýzy resekátu hodnocen jako nízce maligní. Žaludek zachovávající částečná resekce velkého zakřivení byla dostatečně radikálním výkonem. Adjuvantní léčba proto nebyla indikována.