Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce "Ztracený" drén

"Ztracený" drén

1.2.2009, Ivana Kajzrlíková

40-letá pacientka podstoupila v únoru 2002 komplikovanou cholecystektomii s iatrogenním poraněním žlučových cest (totální léze d. choledochus), které bylo řešeno konstrukcí hepatikojejunoanastomózy. U gracilních žlučových cest jako u této pacientky je spojka našívána na silikonovém drénu, kterému se říká „ztracený“, za normálních okolností by měl přibližně do 3 týdnů spontánně opustit zažívací trakt pacienta.

 

Od listopadu 2006 opakovaně horečky, třesavky, elevace zánětlivých parametrů a jaterních obstrukčních enzymů. Na sonografii byl popsán stav po cholecystektomii, bez dilatace žlučových cest, zobrazen stínu drénu v jaterním hilu (obr. 1), tedý stín „ztraceného“drénu, který spontánně neodešel, ale migroval dále do žlučových cest. Nález potvrzen skiaskopicky (obr. 2). Opakovaně terapie antibiotiky, kyselinou ursodeoxycholovou, extrakce drénu přes PTD nebyla možná a enteroskopie k anastomóze nebyla úspěšná.
V prosinci 2006 pacientka podstoupila double-balloon ERC ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (1. pacientka v ČR, vyšetřující doc.MUDr.Rejchrt, PhD), bylo dosaženo hepatikojejunoanastomózy, ale extrakce stentu nebyla možná pro stenózu anastomózy (obr. 3).
Do dubna 2007 trvající cholestáza při retenci drénu v pravém jaterním laloku, recidivující cholangoitidy. V květnu 2007 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové proběhlo konečné operační řešení, resekce celé anastomózy, odstranění ucpaného drénu z pravého hepatiku, byla provedena rekonstrukce žlučových cest novou hepatikojejunoanastomózou side-to-side dle Hepp-Couinauda v jedné vrstvě.
Pacientka je nadále dispenzarizována, od operačního výkonu se další komplikace nevyskytly.
 
Závěr: při vyšetřování pacientů s hepatikojejunoanastomózou či dalšími spojkovými operacemi musíme brát zřetel na změněné anatomické poměry i na možnost přítomnosti cizího tělesa (drény, klipy, ...).
 
Obr. 2 a 3 prezentovány s laskavým svolením Doc. MUDr. Rejchrta, PhD