Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce Opakované krvácení do GIT z aneuryzmatu arteria hepatis communis

Opakované krvácení do GIT z aneuryzmatu arteria hepatis communis

1.6.2009, Rostislav Kotásek

 37-letý pacient byl došetřován pro opakované krvácení z bulbu duodena. Při gastroskopii byla nalezena deformace bulbu duodena zevním útlakem s drobnou vkleslinou na vrcholu deformace, t.č. bez známek krvácení do horního GIT. Následná endosonografie odhalila kulovité ohraničené ložisko rozměrů 30,9 x 27,7 mm promítající se mezi isthmus pankreatu a jaterní hilus, zevně naléhající na bulbus duodena. Vzhledem k naznačené vrstevnaté struktuře a centrálně probíhající artérii se jedná suspektně o arteriální aneurysma, nejspíše vycházející z art. hepatica, s dilatací coeliakálního trunku na 12 mm. K ozřejmění nálezu byla poté provedena CT angiografie s nálezem ztrombotizovaného aneuryzmatu art. hepatis communis: art. hepatis com. je uzavřená a obě její větve se plní kolaterálami – CT potvrdilo podezření na aneuryzma a. hep. communis.

Nález konzultován s angiology, dle kterých je nyní riziko krvácení z kompletně trombotizovaného aneuryzmatu malé a angiologická intervence na pahýlu art. hepatis com. by nebyla přínosná, vzhledem k dobrému kolaterálnímu zásobení je riziko ischemizace jater nízké. Konzervativní postup s dalším sledováním pacienta byl doporučen také cévním chirurgem, v případě velkého tlaku v oblasti duodena pravděpodobně řešení gastroenteroanastomózou.

 

Aneuryzma art. hepatica není příliš časté - tvoří 20% všech viscerálních aneuryzmat. Nejběžnější příčinou jeho vzniku je ateroskleróza, degenerace medie cévní stěny, vzácněji polyarteritis nodosa, TBC, periarterialní zánět (při cholecystitis nebo pancreatitis), fibromukulární dysplazie, trauma nebo operace. Většinou je asymptomatické, první manifestací bývá často až jeho ruptura do břišní dutiny nebo biliárního systému, asi v třetině případů se projevuje bolestí v epigastriu, hemobilií a obstrukčním ikterem. Léčba je v současnosti většinou nechirurgická (stent, coiling).