Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránkapřípad měsíce

Případ měsíce

ODBORNÉ INFORMACE UVEDENÉ V TÉTO KATEGORII JSOU URČENY PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

12. 05. 2011 | Pavel Řeha

Leiomyom jícnu s útlakem struktur středního mediastina

Leiomyom jícnu s útlakem struktur středního mediastina

20-letý muž podstoupil ezofagogastroskopické vyšetření pro přibližně 2 roky progredující poruchu polykání a pocit váznutí sousta v jícnu. Při vyšetření byla nalezena velká kulovitá prominence stenozující jícen s dilatací jícnu nad prominencí (Obr. 1,2) a jícnovými varixy pod prominencí (Obr. 3). Bylo vysloveno podezření na submukózní tumor či extramurální útlak jícnu. CT hrudní…

30. 04. 2011 | Ondřej Urban

Jak rychle roste karcinom pankreatu?

Jak rychle roste karcinom pankreatu?

73-letý muž měl endosonograficky diagnostikován tumor hlavy pankreatu.Rozsah onemocnění je viditelný na endosonografickém snímku - průměr tumoru 15,1mm, objem 1801mm3.Nemocný váhal s operačním řešením.Kontrolní endosonografie po 2 měsících (přesně po 71 dnech) ukázala již ložisko o průměru 20,9mm, objem 4773mm3.Nemocný byl následně úspěšně operován, pooperační staging T2N0M0, h…

27. 03. 2011 | Petr Vítek

Paliativní implantace duodenálního stentu u tumoru hlavy pankreatu

Paliativní implantace duodenálního stentu u tumoru hlavy pankreatu

80-letý muž s diagnózou inoperabilního karcinomu pankreatu a anamnézou implantace metalického duodenobiliárního stentu pro maligní stenózu choledochu 3 měsíce před hospitalizací byl přijat pro týden trvající nechutenství a zvracení. Při gastroskopickém vyšetření byla nalezena těsná tumorózní stenóza zasahující do bulbu duodena neprůchodná pro endoskop a stagnace žaludečního obs…

24. 02. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Rekurence intramukózního skvamózního karcinomu jícnu řešená EMR a RFA HALO

Rekurence intramukózního skvamózního karcinomu jícnu řešená EMR a RFA HALO

Muž, 39 let, dlouhodobý abusér alkoholu a kuřák, byl gastroskopicky vyšetřován pro epigastralgie. Při vyšetření byla popsána plochá zarudlá léze zahrnující 1/3 obvodu jícnu (typ IIb dle Pařížské klasifikace), histologicky skvamózní karcinom, dle EUS postižení ohraničené na mukózu. Na základě stagingu a pacientova postoje (odmítnutí chirurgického zákroku) byla léze snesena EMR metodou ban…

16. 01. 2011 | Pavel Svoboda

Cystikolitiáza s recidivujícími biliárními kolikami

Cystikolitiáza s recidivujícími biliárními kolikami

38-letá pacientka prodělala CHCE pro symptomatickou cholecystolitiázu s kolikami v 7/2006. Od operace trvaly opakovaně bolesti pod POŽ spojené s elevací cholestatických enzymů.ERCP nebylo úspěšné, proto bylo provedeno CT břicha s nálezem dilatace d. cysticus a podezřením na možný konkrement v průběhu d. cysticus. V 5/2009 lety bylo vzhledem k trvajícím sympt…

26. 12. 2010 | Ondřej Urban

Vaňkův tumor žaludku

Vaňkův tumor žaludku

72-letá nemocná byla endoskopována  pro melénu. V antru žaludku byl  nalezen submukózní tumor o průměru 15 mm s ulcerací. Po stabilizaci stavu bylo provedeno EUS vyšetření radiálním echoendoskopem. Zobrazena homogenní hypoechogení expanze v III. EUS vrstvě ( submukóza) fokálně zasahující do I.a II. EUS vrstvy ( mukóza). Byla provedena endoskopická …

21. 11. 2010 | Petr Vítek

Jejunokolická píštěl jako komplikace Crohnovy choroby

Jejunokolická píštěl jako komplikace Crohnovy choroby

Muž ve věku 47 let byl vyšetřen ambulantním gastroenterologem pro bolesti břicha, zvracení a váhový úbytek. Při gastroskopii byl nález enormě dilatovaného žaludku s pylorostenózou s ulceracemi. Konzervativní terapie PPI včetně hospitalizace s parenterální výživou nebyla úspěšná, H. pylori nebyl prokázán.Nemocný byl indikován k operačnímu výkonu – resekci žaludku typu Bilro…

10. 10. 2010 | Ivana Kajzrlíková

B lymfom střeva u pacientky s celiakií

B lymfom střeva u pacientky s celiakií

Pacientka s nově diagnostikovanou celiakii (Marsh 3b), po zahájení bezlepkové diety, stěžující si na bolesti břicha, zvracení a váhový úbytek, podstoupila kolonoskopické vyšetření. V colon transversum byl nalezen exulcerovaný submukózní útvar, který byl opakovaně bioptován (Obr. 1-4), diferenciálně diagnosticky pomýšleno na GIST. Histologické vyšetření odebraných biopsií potvrdilo p…

12. 09. 2010 | Jan Martínek

Časná plochá léze středního jícnu řešená endoskopickou resekcí

Časná plochá léze středního jícnu řešená endoskopickou resekcí

46-letý pacient (nekuřák, bez abusu alkoholu) odeslán z jiného pracoviště pro nález, běžným endoskopem téměř neviditelný (obr. 1). Léze byla ve střední části jícnu a biopsie ukazovaly vysoký stupěň intraepiteliální neoplasie.Na našem pracovišti jsme provedli vyšetření včetně NBI a chromoendoskopie s Lugolovým roztokem (obr. 3, 4 a 5), kde byla patrná plošná léze bez ulcera…

08. 08. 2010 | Petr Vítek

GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

65-letý muž s rodinnou anamnézou penetrující formy Crohnovy choroby u syna, doposud zcela zdráv, bez pravidelné medikace, byl kolonoskopicky vyšetřen pro enterorhagii. Při endoskopii byla v 19cm od anu nalezena indurace zahrnující téměř polovinu střeva s centrální hlubokou čerstvě krvácející ulcerací a další plošší ulcerací. Pro těžkou divertikulosu sigmoidea s fixací…

26. 07. 2010 | Ondřej Urban

Časný karcinom céka typu 0-IIc

Časný karcinom céka typu 0-IIc

Vpáčené ( depressed, typ 0-IIc ) ploché neoplastické léze tvoří asi 2-4% povrchových neoplází v tračníku a rektu. Jsou vysoce rizikové ze submukózní invaze. Před pokusem o endoskopickou resekci může být užitečné EUS vyšetření minisondou. Masivní submukózní invazi považujeme za kontraindikaci endoskopického řešení. Tyto léze nacházíme zřídka, na našem pracovišti s frekvencí asi …

18. 06. 2010 | Petr Vítek

Eosinofilní ezofagitida se symptomatickou stenózou jícnu u 14letého chlapce

Eosinofilní ezofagitida se symptomatickou stenózou jícnu u 14letého chlapce

Chlapec ve věku 14 let byl přijat na dětské oddělení pro uvíznutí sousta trvající asi 12 hodin spojené s nemožností polykat tekutiny. Nemocný doposud neužíval žádné léky, v anamnéze byla alergie na prach peří a roztoče bez pravidelné léčby. V anamnéze byly dále zmiňovány obtíže s polykáním tuhých soust trvající již od předškolního věku spojené s nutností občasnéh…

04. 05. 2010 | Martin Kliment

Diagnostika aberantního pankreatu pomocí EUS-FNA

Diagnostika aberantního pankreatu pomocí EUS-FNA

22-letá pacientka bez závažnějšího onemocnění v předchorobí byla vyšetřována pro asi měsíc trvající recidivující bolesti epigastria. USG vyšetření břicha i malé pánve neodhalilo významnou patologii na zobrazených orgánech.Pacientka absolvovala ezofagogastroduodenoskopii s nálezem bulbitidy, chronické gastritidy a submukózního ložiska velké křiviny antra žaludku (Obrázek 1)…

22. 04. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Bouveretův syndrom přecházející v plně vyjádřený biliární ileus

Bouveretův syndrom přecházející v plně vyjádřený biliární ileus

Šedesátiletá pacientka byla hospitalizována pro zvracení charakteru kávové sedliny. Dle gastroskopie byl patrný edém, deformace a vřed bulbu duodena Forrest IIc, bulbus byl dále neprůchodný pro endoskop, byly známky poruchy pasáže s dilatační tekutinou v žaludku. Byla zavedena derivační nazogastrická sonda, parenterálně omeprazol v kontinuální infuzi. Přesto trva…

12. 03. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu

Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu

18-letá dívka byla hospitalizována pro epigastralgie, zvracení, průjem, při sonografii břicha byl zjištěn ascites, v laboratoři pak eosinofilie. Bylo provedeno CT břicha s nálezem patologické infiltrace jejuna, vysloveno podezření na maligní lymfom a následně provedena laparoskopická operace s odběrem biopsií z peritonea a odběrem ascitu, dále hematologické vyšetření …

1 | 2 | 3