Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce Plochý intramukózní karcinom duodena

Plochý intramukózní karcinom duodena

1.4.2009, Petr Vítek

 Žena ve věku 73 let, kardiačka s komorbiditami (hypertenze, chronická bronchitida), antikoagulována pro chronickou fibrilaci síní, měla z indikace sideropenické anémie provedenu gastroskopii a kolonoskopii. Při horní endoskopii nalezena zarudlá hemorhagické sliznice hluboko v D2-D3 duodena (obr. 1), provedena biopsie s nálezem těžké dysplazie. Při kolonoskopii pak nalezeny pouze drobné hyperplastické ploché léze rekta. Následně byla indikována kontrolní gastroskopie s chromodiagnostickou metylénovou modří, v aborálním D2 identifikována plochá léze (obr. 2), provedeny kontrolní biopsie, aborálního okraje léze se s pomocí gastroskopu nepodařilo dosáhnout.

Proto bylo indikováno enteroskopické vyšetření, které zjistilo téměř cirkulární postižení duodena plochou neoplastickou lézí v rozsahu D3-D4 v délce 10cm (obr. 3). Nález byl hodnocen jako endoskopicky neřešitelný a pacientka indikována k chirurgické resekci na vyšším pracovišti.
Při chirurgické exploraci otevřeno duodenum, vzhledem k absenci makroskopické léze provedeny naslepo peroperační biopsie z předpokládané lokality s nálezem duodenitidy, vzhledem k tomuto bylo od resekce upuštěno a doporučena endoskopická dispenzarizace.
S odstupem 3 měsíců byla provedena kontrolní gastroskopie, při ní pak tetováž na horní okraj léze. Následně po dohodě s chirurgem indikována chirurgická resekce, která proběhla bez komplikací. Peroperačně se chirurg řídil tetováží a provedl resekci D3-D4 duodena a orálního jejuna, přesto, že makroskopicky opět nebyla léze jasně zřetelná.
Histologie z resekátu – adenom s těžkou dysplazií (obr. 4) s úseky intramukózního karcinomu (obr. 5). Chirurgický výkon byl hodnocen jako kurativní, nebyla indikována adjuvatní léčba.
Pacientka je endoskopicky sledována 1x ročně, nález bez recidivy.

 

Závěry:

Současná kvalita endoskopického obrazu značně převyšuje obraz pozorovatelný okem operatéra, který se zvláště v případech malých a plochých lézí musí zcela spolehnout na popis endoskopisty.
Pro ulehčení lokalizace těchto lézí je vždy výhodné užití tetováže.

  

Diskuze pod článkem pouze pro přihlášené.