Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka případ měsíce T1 karcinom žlučníku diagnostikovaný pomocí endosonografie

T1 karcinom žlučníku diagnostikovaný pomocí endosonografie

22.7.2012, Ondřej Urban

Sedmdesátidvouletá nemocná byla vyšetřena endosonograficky pro laboratorní nález cholestázy a mírnou dilataci d. choledochus při sonografii. Nález na žlučníku byl popsán jako negativní.

EUS vyšetření bylo provedeno radiálním echoendoskopem s pracovní frekvencí 10 MHz. Bylo zobrazeno hypoechogenní zesílení vnitřní EUS vrstvy žlučníku rozměrů 23,4 x 7,8 mm. Pod centrální polypoidní částí bylo zobrazeno přerušení hypoechogenní (svalové) vrstvy, což bylo hodnoceno jako příznak možné invaze. Nemocná se podrobila cholecystektomii a histopatologicky byl verifikován dobře diferencovaný adenokarcinom invadující do svalové vrstvy.

Karcinomy žlučníku mají špatnou prognózu. Bývají diagnostikovány pozdě. Znalost endosonografického obrazu je jednou z možností, jak zlepšit jejich diagnostiku. V případě polypoidní struktury ve žlučníku jsou za rizikové považovány velikost ≥ 10 mm, heterogenní vnitřní echostruktura a „hyperechoic spotting“. Při velikosti polypu ≥ 15 mm je riziko přítomnosti neoplázie 94%.

V našem případě to však byly známky invazivního růstu, které vedly k podezření na karcinom a okamžité indikaci k chirurgické léčbě.