Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Rozhovory Rozhovor s předsedou ČGS - profesor Petr Dítě odpovídá...

Rozhovor s předsedou ČGS - profesor Petr Dítě odpovídá...

1.8.2009, Petr Vítek

V redakci našeho webu jsme se rozhodli publikovat  rozhovory s předními českými gastroenterology. Jako prvního jsme oslovili toho nejvíce povolaného, samotného předsedu ČGS profesora MUDr. Petra Dítě, DrSc.  Pan profesor podrobně odpověděl na všechny naše dotazy. Věříme, že následující rozhovor bude pro české gastroenterology zajímavý.Celý rozhovor jsme rozdělili do několika částí.

I. Medicína a gastroenterologie

Pane profesore, kdy jste se rozhodl, že budete studovat medicínu?
Definitivní rozhodnutí jsem učinil až v posledním ročníku gymnázia po delším vnitřním váhání mezi medicínou a Fakultou tělesné výchovy a sportu. 
Co potom nasměrovalo Vaše další kroky ke gastroenterologii?
Měl jsem štěstí na učitele přímo na I. interní klinice v Hradci Králové, kde jsem pracoval. Především prof. MUDr. Vladimír Bartoš, CSc. a prof. MUDr. Vladimír Skaunic, CSc. mne pro gastroenterologii získali.  
Když už jste se stal gastroenterologem, jak došlo k tomu, že Vás zaujala problematika pankreatu?
Po promoci jsem 6 let pracoval v laboratoři klinické biochemie. Pracoval jsem na problematice změn lipidů a liposolubilních vitaminů, kromě jiného i u osob s chronickou pankreatitidou. Regulace pankreatických funkcí , včetně exokrinní pankreatická sekrece jsou si z hlediska klinické biochemie velmi blízké. Avšak zásadně moje rozhodování ovlivnil již zmíněný prof. Bartoš, který sám byl špičkovým pankreatologem. 
Kdybyste si mohl zvolit ještě jednou, změnil byste profesi či obor?
Určitě neměnil, medicína je nádherným oborem, kterému, když člověk propadne, činí náš život smysluplným a šťastným.. 
Co byly dle Vás dosavadní mezníky gastrointestinální endoskopie a jak jste je vnímal?
V technice jistě zavedení laterální optiky při vysoké flexibilitě endoskopů, chipy endoskopů a endosonografie. Druhým mezníkem jsou nové techniky diagnostické endoskopie,jakými je balónková enteroskopie, systémy detekce časných slizničních lezí a v oblasti terapeutické endoskopie např. mukosektomie. Zatím jsem se vnitřně nepřesvědčil, že mezníkem v našem oboru je NOTES- v současné podobě... 
Co považujete za svůj největší odborný úspěch?
Je jím jistě prvá celosvětová prospektivní studie mezi endoskopickou a chirurgickou léčbou nemocných s chronickou pankreatitidou. Studie trvala prakticky 11 let a vznikla především díky naší výjimečné spolupráci s chirurgem Doc.MUDr.Milošem Růžičkou,CSc., kterého považuji za jednoho z nejlepších chirurgů, kteří se operacemi pankreatu zabývali.
Měl jste nějaký odborný vzor?
V pankreatologii již zmíněného prof. Bartoše, v endoskopii jsem měl vzorů více, ale určitě jim byl kromě jiných p. prof. Soehendra z Hamburku. Avšak můj největší medicínský vzor byl můj otec, nejen pro jeho odborné znalosti, ale především pro jeho vlastnosti lidské.
V které zemi se dle Vašeho názoru v současnosti provozuje nejlepší gastroenterologie?
Těch zemí je více, jistě špičkou je Německo.
 

II. Česká gastroenterologická společnost a mladí gastroenterologové 

Pane profesore, pojďme nyní k naší odborné společnosti. Jak vidíte činnost ČGS z pohledu člena výboru, jsme silná společnost v porovnání s jinými obory?
Patříme mezi velmi silné odborné společnosti, základna 800 členů již něco znamená.
Činnost výboru CGS byla vedena k systematičnosti a k činnosti programové. Jak se to dařilo, to musí ovšem posoudit členská základna. 
Máme dostatečně aktivní členy, dostáváte dostatek podnětů takříkajíc „zezdola“?
Určitě bych přivítal větší aktivitu, ale vzhledem k tomu, že stále chybí ucelená zdravotnická koncepce, včetně  řadou současných organizačních nejistot – není se co divit. 
Co vidíte jako nejnaléhavější problém ČGS a české gastroenterologie? 
Určitě je to ekonomická stránka oboru a chybění standardů diagnostiky a terapie zásadních nemocí tak, aby  byly akceptovatelné spřízněnými obory.. Stále jsem však přesvědčen, že česká gastroenterologie během posledních let učinila ve sféře odborné velký pokrok a že její úroveň je jistě se světem srovnatelná. 
Pokud byste měl odhadnout, co se stane největším problémem české gastroenterologie po kolorektálním karcinomu, co by to bylo?
V současné době je snaha vnést do života selektivní screening celiakie. Dále to budou určitě další screeningové programy , které se jistě budou týkat karcinomu jícnu, žaludku a možná pankreatu.
Víme, že se velmi angažujete ve vzdělávání mladých gastroenterologů, jaké možnosti může v současnosti využít mladý gastroenterolog, člen ČGS?
Počet odborných regionálních  akcí a akcí celostátních je veliký, většinou s dobrou úrovní... Na našich www stránkách uvádíme tyto akce s možností se přihlásit k účasti. Otevřené dveře máme i na mezinárodním poli, tj. v kurzech organizovaných např.EAGE nebo ASNEMGE myslím, že této možnosti  málo využíváme. 
Bude výbor ČGS v budoucnu vypisovat veřejně granty pro účast mladých gastroenterologů z celé ČR na odborných stážích v zahraničí?
To je dobrá myšlenka, ale nyní se snažíme podpořit účast mladých gastroenterologů v rámci UEGW a DDW – pakliže mají přijato své sdělení v programu těchto vrcholných akcí. Na odborné stáže v zahraničí finance nemáme. 
Co byste chtěl vzkázat z pozice předsedy ČGS lékařům, kteří zvažují, že se budou po interním kmenu specializovat v gastroenterologii?
Celá medicína je nádherným oborem, z toho gastroenterologie oborem výjimečně krásným s možnostmi širokého uplatnění – např. v oblasti digestivní endoskopie, funkční a biochemická diagnostiky, určitě stále více do našeho oboru proniká imunologie nebo molekulární biologie. Jistě není daleko doba, kdy gastroenterolog bude hlavním činitelem u osob s nádory trávícího traktu, pankreatu nebo jater. Gastroenterologie je ve své podstatě multioborová a tím pro zájemce nepochybně zajímavá. Vítám všechny ty, kteří se pro gastroenterologii rozhodnou do gastroenterologické obce.
 

III. Osobní - různé

Jakým způsobem ovlivnila Vaše práce Vaši rodinu?
Své rodině děkuji, že to se mnou vydržela a především za to, že jsem v rodině měl vždy maximální podporu a jistotu. 
Dodržujete racionální dietu?
Upřímně – spíše dietu individuálně racionální. 
Jak trávíte volný čas, provozujete nějaké sporty?
Hraji golf (nic moc), 1x týdně tenis. Hrával jsem profesionálně odbíjenou, ale to není sport pro starší a dobře živené pány – páteř a kolena pláčí! 
V které zemi byste chtěl žít, pokud byste se nenarodil v ČR?
Mám rád Rakousko, velice miluji Austrálii, ale jsem patriot – v Čechách a na Moravě je mně dobře.
I kdybych měl možnost delší dobu pobývat a pracovat v zahraničí, rád bych se vždy domů vracel. 
Myslíte si, že jihomoravské víno opravdu může škodit pankreatu :-)?
Určitě ne, když je popíjeno v dávkách pro zpříjemnění našeho života. Víno je úžasný nápoj, jestliže jej pijeme.jako víno, nikoliv jako „vodu“.
 
Sledujete stránky www.kolonoskopie.cz :-)? Pokud ano, co Vás nejvíce zaujalo?

Jako celek se mně líbí a jejich vznik mne velice mile překvapil. Držím palce v Vaší  další činnosti a ke stránkám blahopřeji.

Děkuji Vám moc za rozhovor a přeji jménem redakce vše dobré do budoucna.