Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Screening KRK - MS kraj Zpráva ze zasedání Rady pro screening kolorektálního karcinomu

Zpráva ze zasedání Rady pro screening kolorektálního karcinomu

12.6.2011, Ondřej Urban

Datum konání: 1. 6. 2011

1. Zatím se nepodařilo prosadit úhradu screeningových kolonoskopií nad rámec paušálu, na problému se dále pracuje.
 
2. Dále nebude používán pojem „ Centrum pro screeningovou kolonoskopii“ , bude nahrazen názvem „ Zdravotnické zařízení pro screeningovou kolonoskopii „. Schválená centra obdrží certifikát s platností do konce roku 2012 a budou uvedena na webových stránkách MZ.
 
3. Od podzimu 2012 budou probíhat audity. V auditorském týmu bude zástupce ČGS, MZ a Svazu zdravotních pojišťoven. Zařízen dostanou v dostatečném předstihu informaci o tom, co bude předmětem auditu.
 
4. Informace o dopisu Společnosti všeobecného lékařství, která projednala otázku kvantitativních imunochemických testů. Doporučují zvažovat zásahy do běžícího programu, nedoporučují vyloučit guajakové testy, preferují stávající kontext preventivních prohlídek.
 
5. Informace o aktuálním stavu screeningové databáze. Tato musí respektovat legislativu, proto nelze sledovat individuální osudy pacientů z databáze například v rámci studií.
 
6. Prezentovány výsledky studie o kolorektálních polypech autorů Špičák et al. Blíže viz publikace v časopise Vnitřní lékařství.
 
7. Ze sítě byla vyřazena pracoviště, která nesplnila požadovaný počet 50 screeningových kolonoskopií za rok. V současné době funguje síť 160 pracovišť. Systém zůstává otevřený, regionální koordinátor přijímá požadavky na zařazení do sítě po splnění výše uvedené podmínky.
 
Volně zapsal :
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D
Regionální koordinátor pro MS kraj